POLSPEN oganizuje szkolenie dla opiekunów medycznych pt. “Rola opiekuna medycznego w procesie leczenia żywieniowego chorych”.

Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada Centrum
Data: 24 listopada 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu dotyczącym leczenia żywieniowego chorych, które jest dedykowane opiekunom medycznym pracującym w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych czy też hospicjach. Struktura tego szkolenia została starannie zaplanowana, aby uczestnicy mogli w pełni skorzystać z tej praktycznej, merytorycznej wiedzy dotyczącej tego zagadnienia.

Chcielibyśmy gorąco zachęcić opiekunów medycznych do wzięcia udziału w tym szkoleniu, które pozwoli im poszerzyć swoją wiedzę na temat niedożywienia oraz leczenia żywieniowego. Statystyki pokazują, że od 30 do 55% pacjentów przyjmowanych do szpitali cierpi na niedożywienie w momencie przyjęcia, a u 70% z nich ten stan ulega pogłębieniu w trakcie hospitalizacji.Ponadto dla pacjentów prawidłowo odżywionych w dniu przyjęcia, 30% z nich rozwija niedożywienie w szpitalu. Konsekwencje pogłębionego lub nabytego w szpitalu niedożywienia przekładają się na zwiększony procent rehospitalizacji. Około 20% pacjentów powraca do szpitala w ciągu 30 dni od opuszczenia szpitala z powodu konsekwencji jakie niesie za sobą niedożywienie. Niedożywienie prowadzi do wydłużonych hospitalizacji, zwiększenia ryzyka powikłań oraz wzrostu kosztów leczenia. Dlatego opiekun medyczny pełni istotną rolę w udanej i ekonomicznej terapii żywieniowej.

W ostatnich latach rola opiekunów medycznych w opiece nad pacjentami znacząco wzrosła. To właśnie opiekunowie są odpowiedzialni za karmienie pacjentów oraz monitorowanie ilości spożywanych posiłków. Dlatego stanowią kluczowy element w zapobieganiu niedożywieniu w szpitalach oraz w procesie leczenia żywieniowego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział.

Rejestracja będzie możliwa od 16 października 2023 r. poprzez stronę www.polspen.pl.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 50,00 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy!

Dorota Mańkowska Wierzbicka oraz

Zarząd POLSPEN i Organizatorzy Szkolenia

PROGRAM PROGRAM_24.11.2023-3