Walka z niedożywieniem

Zaburzenia stanu odżywienia, takie jak niedożywienie i otyłość, są narastającym problemem społecznym. Częstość występowania niedożywienia w Polsce nie zmienia się od kilkunastu lat – w dalszym ciągu, jak wykazały badania prowadzone na przykład w ramach Nutrition Day, ponad 30% jest niedożywionych podczas przyjęcia do szpitala, a u dalszych 20-30% niedożywienie pogłębia się podczas pobytu w szpitalu. Wzrasta również niestety częstość występowania otyłości – dotyczy ona ponad 60% Polaków i 50% Polek. Stanowi ona szczególnie niebezpieczny problem, gdyż w jej przypadku bardzo rzadko myśli się o zaburzeniach żywieniowych, często nawet uważa się pacjentów otyłych za niezagrożonych zaburzeniami żywieniowymi.

Generalnie, ponad 70% obywateli Polski cierpi na zaburzenia stanu odżywienia. Z tego powodu prawidłowe wykrywanie niedożywienia oraz leczenie żywieniowe odgrywa podstawową rolę w opiece medycznej, a jego prawidłowe prowadzenie pozwala na poprawę wyników leczenia i znaczną redukcję kosztów opieki zdrowotnej. Na przestrzeni ostatnich lat Polska może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie leczenia żywieniowego. W naszym kraju stosujemy już większość dostępnych technik leczenia żywieniowego (dojelitowego i pozajelitowego), w dodatku pacjenci korzystają z nich bezpłatnie w ramach ubezpieczenia. Co ważne, możemy się pochwalić wyjątkowymi korzystnymi, nawet w skali światowej, wynikami leczenia przy użyciu tych metod.

W dalszym ciągu musimy jednak wspólnie walczyć o poprawę stanu odżywienia naszych pacjentów. Materiały zaprezentowane na tej stronie służą skutecznej walce.