Celem programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą.

W ramach programu wprowadzono certyfikację szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zostały opracowane przez Radę Ekspertów.

O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu.

Firma Fresenius Kabi jest partnerem edukacyjnym