Sekcja Żywienia Domowego

O nas

Sekcja Żywienia Domowego rozpoczęła działalność w 2016 roku. Celem jest integrowanie działalności wszystkich profesjonalnych pracowników ochrony zdrowia pracujących w Poradniach Żywienia Domowego – w zakresie prowadzenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w trybie ambulatoryjnym. Stałym zadaniem członków sekcji jest organizacja kursów żywienia domowego (HAN) dających uprawnienia do prowadzenia leczenia żywieniowego w warunkach domowych.

Sekcja działa w ramach określonych statutem Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu i jest otwarta dla wszystkich specjalności medycznych.

Władze sekcji

dr n.med. Jacek Szopiński

Przewodniczący Sekcji Domowego Żywienia Do- i Pozajelitowego POLSPEN

jacek.szopinski@wp.pl

Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego
Poradnia Żywienia Klinicznego
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy
Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Collegium Medicum UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki 1 w Bydgoszczy

lek. Agata Zoubek-Wójcik

Zastępca Przewodniczącego Sekcji

agata.zoubek-wojcik@nutrimed.pl

Dyrektor Medyczny Poradni Żywieniowych Nutrimed i Stomed

Edyta Grabowska - Woźniak

Sekretarz Sekcji

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Leczenia Żywieniowego w Warunkach Domowych Poradnia Żywieniowa Nutrimed