Szkoła żywienia

O Polskiej Szkole Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

Szanowni Państwo,

w dniach 16–17 czerwca 2011 r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Żywienia i Metabolizmu przy Polskim Towarzystwie Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, a rok później pierwsza osoba zdobyła certyfikat jej ukończenia.

Podczas XXV Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Jachrance zaprezentowaliśmy Państwu grono wykładowców Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu, których udział w projekcie gwarantuje jego wysoki poziom merytoryczny. Cieszy nas zainteresowanie, jakie wzbudził ten projekt.

Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu skierowana jest nie tylko do lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych leczeniem żywieniowym, ale też do dietetyków, farmaceutów, pielęgniarek.

Każdy z Państwa może wybrać wszystkie moduły szkolenia lub tylko taką jej część, jaka najbardziej go interesuje. Lekarze, którzy będą chcieli uzyskać certyfikat ukończenia całego szkolenia będą zobowiązani do: uczestniczenia we wszystkich czterech modułach Szkoły, odbyciu 3-dniowych staży w ośrodkach prowadzących żywienie pozajelitowe i dojelitowe dorosłych i dzieci oraz na zakończenie zdania egzaminu testowego.

Poszczególne moduły Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu różniące się tematyką będą cyklicznie powtarzane, tak aby jak największa liczba uczestników mogła w nich wziąć  udział w dogodnym dla siebie terminie. Kolejność odbywania poszczególnych modułów jest dowolna.

Tematami poszczególnych modułów Szkoły są:

 • Podstawy leczenia żywieniowego.
 • Dostępy do żywienia pozajelitowego i dojelitowego.
 • Żywienie drogą przewodu pokarmowego. Choroby dietozależne.
 • Żywienie pozajelitowe.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, na której będą pojawiać się terminy, miejsca i programy poszczególnych części Szkoły Żywienia i Metabolizmu.

Dyrektor Szkoły Żywienia i Metabolizmu
dr n. med. Karina Stefańska – Wronka

Proszę zgłaszać udział do dr n. med. Kariny Stefańskiej-Wronki karina_wronka@icloud.com

Tematy poszczególnych Modułów przedstawiamy poniżej.

Moduł I
Moduł II
Moduł III
Moduł IV

Cele i Regulamin Szkoły

Doświadczenia ostatnich lat wskazywały na konieczność stworzenia systemu szkoleń, które pozwoliłyby na stworzenie kadry lekarzy i pielęgniarek – fachowców w dziedzinie leczenia żywieniowego i metabolizmu. Kwalifikacje tych osób muszą być potwierdzone powszechnie uznawanym certyfikatem, co potwierdzi ich rangę, a w przypadku wejścia systemu Umiejętności Medycznej – Leczenie Żywieniowe, pozwoli na szybkie jej zdobycie. Wzorami takich szkoleń i certyfikatów niech będą chociażby szkolenia organizowane prze z Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne czy Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Osoby posiadające dyplomy ukończenia tych szkoleń oraz potwierdzające zdanie egzaminu są powszechnie uznawane za w pełni wykwalifikowane – nie tylko przez koleżanki i kolegów po fachu, ale również przez struktury administracyjne, takie jak Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poniżej przedstawiam projekt szkoleń, czyli założenia Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu – od wielu lat mówimy o niej, niemniej na razie nie udało się jej uruchomić – musimy więc teraz dać radę. Bardzo proszę o potraktowanie poniższych założeń jako wstępnych i przesłania swoich uwag – będą bardzo przydatne do stworzenia wersji ostatecznej Szkoły. Proszę o przesyłanie uwag na mój adres mailowy: prezes@polspen.pl lub do zgłoszenie ich na forum PTŻPDiM. (sk)

Program Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

Założenia ogólne:

Cel: uzyskania certyfikatu potwierdzającego wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu leczenia żywieniowego i metabolizmu

Czas trwania szkolenia: od 24 do 36 miesięcy

Certyfikat jest przyznawany po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu testowego, ale wymagane jest odnowienie certyfikatu co 2 lata w celu dalszego jego utrzymania

Co daje zdobycie certyfikatu:

 • członkowstwo w zespole żywieniowym szpitala lub innej jednostki medycznej (zakłada się znaczący wzrost rani zespołów żywieniowych – jest to zgodne z wolą Ministerstwa i NFZ)
 • możliwość prowadzenia kursów pod egidą Towarzystwa: zarówno jako kursów w ramach Szkoły jak i regionalnych
 • zdobycie punktów kształcenia ustawicznego
 • możliwość zostania konsultantem żywieniowym, którego usługi kontraktuje NFZ (zakłada się możliwość stworzenia nowej usługi kontraktowanej przez NFZ – konsultacje żywieniowe)

Egzamin

 • do przystąpienia do egzaminu uprawnia zaliczenie wszystkich modułów teoretycznych i wszystkich staży praktycznych, aktualne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki) oraz opłata egzaminacyjna (wysokość: 500 PLN)
 • forma: egzamin testowy – 150 pytań, 1 pytanie = 1 pkt, do zaliczenia koniczne jest zdobycie 120 pkt

Punkty do egzaminu można uzyskać nie tylko odpowiadając na pytanie testowe, ale także poprzez:

 • ukończenie z pozytywnie zdanym testem 1 modułu LLL – 3 pkt (max do 18 pkt)
 • prace naukowe w ostatnich 2 latach przed egzaminem : opublikowane w Polsce – 2 (2 pkt, max 6), w czasopismach zagranicznych – 5 pkt (max 10)
 • członkowstwo w ESPEN (opłacone składki): 10 pkt
 • przyjęte streszczenia na POLSPEN: 1 pkt za każde, max. 5 pkt
 • przyjęta praca (plakat lub prezentacja ustna) – ESPEN, ASPEN – 5 pkt za każdą (max. 15 pkt)
 • zdany egzamin Europejski (ESPEN LLL) – 50 pkt

Warunki utrzymania certyfikatu:

 • ważne członkowstwo w PTŻPiD (opłacone składki)
 • co najmniej 35 pkt rocznie

Sposoby zdobywania punktów:

 • 1 moduł LLL – 5 pkt (max do 20 pkt)
 • prace naukowe: Polska –  (5 pkt, max 10), zagranica – 10 pkt (max 20)
 • członkowstwo w ESPEN: 10 pkt (opłacone składki)
 • przyjęte streszczenia na POLSPEN: 3 pkt za każde, max. 9 pkt
 • przyjęte streszczenia na ESPEN: 3 pkt za każde, max. 10 pkt
 • przyjęte streszczenia na ASPEN: 5 pkt za każde, max. 10 pkt
 • egzamin europejski – 50 pkt, rocznie 20 pkt

Szkolenia teoretyczne = 4 obowiązkowe moduły trwające 5 dni:

Moduł 1 – Podstawy leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważny z BASIC ESPEN)

Moduł 2 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (I)

Moduł 3 – Wybrane zagadnienia z żywienie poza- i dojelitowego (II)

Moduł 4  – zaawansowana problematyka leczenia żywieniowego i metabolizmu (równoważny z Advanced ESPEN)

Potwierdzenie odbycia modułu: certyfikat

2 staże praktyczne (każdy 3 dni), w oddziale pediatrii i w oddziale leczenia żywieniowego dorosłych.

Potwierdzenie odbycia stażu: podpis Kierownika Ośrodka

Program Modułu I (równoważny z kursem Basic ESPEN) – tematy

 1. Ocena stanu odżywienia, diagnostyka niedożywienia
 2. Metabolizm białek, tłuszczy i węglowodanów
 3. Mikroelementy, pierwiastki śladowe i witaminy
 4. Wskazania i techniki żywienia dojelitowego
 5. Wskazania i techniki żywienia pozajelitowego
 6. Powikłania żywienia dojelitowego
 7. Powikłania żywienia pozajelitowego
 8. Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym, oddziale IT, chorobie oparzeniowej, chorobie nowotworowej, chorobach wątroby, trzustki, nerek – wiadomości podstawowe
 9. Leczenie żywieniowe w pediatrii
 10. Organizacja zespołów żywieniowych
 11. Zagadnienia prawne i etyczne
 12. Omówienie przypadków klinicznych (odpowiadających powyższym tematom)

Moduły II, III i VI – poszerzenie wiadomości z zakresu żywienia klinicznego i metabolizmu do poziomu Advanced ESPEN Course

Staże praktyczne

Zakłada się, że po zakończeniu staży praktycznych każdy ich uczestnik będzie umiał co najmniej:

 • ocenić stan odżywienia
 • zaplanować leczenie żywieniowe
 • stworzyć plan żywienia poza- i dojelitowego
 • monitorować leczenie żywieniowe i metabolizm chorego
 • wytworzyć endoskopową gastrostomię
 • wytworzyć centralny dostęp żylny

Certyfikaty Szkoły

Certyfikaty Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu uzyskali:

 • prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł
 • prof. dr hab. med. Marek Pertkiewicz
 • dr med. Teresa Korta
 • dr med. Małgorzata Łyszkowska
 • dr med. Włodzimierz Cebulski
 • dr hab. med. Maciej Słodkowski
 • dr med. Waldemar Pawłowski
 • prof. dr hab. med. Robert Słotwiński
 • prof. dr hab. med. Ireneusz W. Krasnodębski
 • prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski
 • dr med. Agnieszka Gawęcka
 • dr med. Krzysztof Bogucki
 • dr med. Katarzyna Popińska
 • dr med. Jarosław Kierkuś
 • dr med. Michał Talarek
 • dr hab. med. Mikołaj Spodaryk
 • dr med. Jan Kalaciński
 • dr med. Jacek Sobocki
 • dr med. Piotr Szybiński
 • dr med. Kinga Szczepanek
 • dr med. Stanisław Kłęk
 • dr med. Monika Brzezińska
 • dr med.  Łukasz Kassolik
 • dr med.  Anna Zmarzły
 • prof. dr hab. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska
 • dr med.  Agnieszka Szlagatys -Sidorkiewicz
 • dr med.  Sylwia Małgorzewicz
 • dr med.  Jarosław Szefel
 • prof. dr hab. med. Wiesław Janusz Kruszewski
 • dr med.  Józef Bojko
 • dr med.  Krystyna Urbanowicz

 

 • prof. dr hab. med. Bogusław Kędra
 • dr med.  Zbigniew Kamocki
 • dr med. Bogdan Zalewski
 • dr med. Zdzisław Piotrowski
 • prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz
 • prof. dr hab. med.  Sławomir Rudzki
 • dr med. Przemysław Matras
 • dr med. Waldemar Mąkosa
 • dr med. Tomasz Jaworski
 • prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek
 • dr med. Marlena Jakubczyk
 • dr med. Maciej Matczuk
 • dr med. Marek Kunecki
 • dr med.  Katarzyna Karwowska
 • dr med.  Urszula Skowrońska-Piekarska
 • dr med.  Konrad Matysiak
 • dr med. Dorota Mańkowska
 • dr med. Mariola Lembas-Sznabel
 • mgr Krystyna Majewska
 • mgr Iwona Fołtyn
 • mgr Monika Kupiec
 • mgr Magdalena Sumlet
 • dr farm. Maria Ciszewska-Jędrasik
 • mgr farm. Justyna Zamarska
 • dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz
 • mgr farm. Bożenna Tondys
 • dr med. Waldemar Szafrański
 • dr Tomasz Kowalczyk
 • dr Krzysztof Figuła
 • dr Małgorzata Jankowska
 • dr n.med. Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

Materiały szkoleniowe

;
Analiza wskazań do stosowania poszczególnych dostępów żywieniowych
;
Dostęp naczyniowy do żywienia pozajelitowego - część 1
;
Dostęp naczyniowy do żywienia pozajelitowego - część 2
;
Gastrostomie u doroslych
;
Technika podaży pokarmu przez sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego
;
Wskazania i zasady stosowania leczenia żywieniowego
;
Alergia i nietolerancja
;
Diety płynne zbilansowane i diety modułowe
;
Nerki i wątroba
;
Powikłania leczenia żywieniowego
;
Technika podaży diet w żywieniu dojelitowym
;
Żywienie chorych z cukrzycą