Akademia Leczenia Żywieniowego

Program Akademii

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Leczenia Żywieniowego –  rok akademicki 2022/2023

Akademia będzie miała planowo charakter stacjonarny w formie spotkań (sobota/niedziela) raz w miesiącu, w Krakowie oraz w firmie on-line – w zależności od sytuacji epidemicznej.

Wszystkie spotkania stacjonarne odbędą się w Hotelu Vienna House Easy Cracow (adres: ul. Przy Rondzie 2,
31-547 Kraków).

Jednorazowe, praktyczne zajęcia zaplanowane są w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Stanley Dudrick’a w Skawinie  – szczegóły podamy na pierwszych zajęciach. 

Akademia kończy się uzyskaniem trzech zaświadczeń:

Dyplom ukończenia Akademii

Certyfikat ukończenia kursu udoskonalającego: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych

Certyfikat ukończenia kursu udoskonalającego: Leczenie żywieniowe dla Członków Zespołów Żywieniowych

Koszt udziału w Akademii rok akademicki 2022/2023 wynosi 9000,00 zł brutto ( 8500,00 zł brutto dla Członków POLSPEN)

Koszt udziału nie obejmuje noclegów oraz wyżywienia, w cenie wyłącznie przerwy kawowe.

Płatność może odbywać się w ratach – max 4 raty zgodnie z kalendarzem wpłat:

I rata do 31.10.2022
II rata do 31.12.2022
III rata do 31.03.2023
IV rata do 31.05.2023

 

Rejestracja będzie możliwa już od 10 sierpnia 2022, natomiast plan  oraz miejsce zajęć będą  udostępnione na początku września.

W związku z tym, iż do działalności Akademii potrzebujemy zebrać minimalną ilość uczestników prosimy nie dokonywać wpłat, zanim Państwo otrzymają wiadomość (mailowo) o konieczności dokonania wpłaty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: akademia@polspen.pl  

Zapraszam na zajęcia Akademii!!

Stanisław Kłęk

Cele kształcenia

Celem Akademii Leczenia Żywieniowego i Metabolizmu jest kształcenie specjalistów potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej stosując żywienie do- i pozajelitowe (żywienie kliniczne), tak aby zmniejszać liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą.

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanley Dudricka w Skawinie.

Zajęcia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej.

  Kurs jest ukierunkowany są na zdobycie umiejętności praktycznych. W trakcie realizowanych w warunkach szpitalnych zajęć praktyczno-klinicznych słuchacz pozna praktyczne aspekty żywienia klinicznego oraz zdobędzie umiejętności w zakresie m.in.:

  planowania interwencji żywieniowej – żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz późniejszego monitorowania leczenia

  realizowania żywienia drogą przewodu pokarmowego oraz dożylnego, rozpoznawania i leczenia powikłań

  prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia w warunkach szpitalnych i domowych

  Efekty kształcenia

  Absolwent Akademii po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

  • rozpoznawać niedożywienie, oceniać jego zaawansowanie i rodzaj (u pacjenta w oddziale szpitalnym oraz w warunkach opieki przewlekłej i ambulatoryjnych), rozpoznać niedożywienie szpitalne i jego uwarunkowania
  • oceniać skład ciała
  • ocenić stan odżywienia (w oparciu o badanie fizykalne, wywiad, skale Subjective Global Assessment (SGA), Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), badania antropometryczne i laboratoryjne)
  • ocenić prawidłowość żywienia oraz przeprowadzić pogłębioną ocenę stanu odżywienia w oparciu o metody kliniczne (kalorymetrię pośrednią i bioimpedancję)
  • sklasyfikować zaburzenia stanu odżywienia
  • ocenić zapotrzebowanie pacjenta na makroelementy, mikroelementy i wodę
  • stworzyć plan i program żywienia: zaplanować drogę podaży, ilości poszczególnych składników odżywczych (makro- i mikroelementów), czas i prędkość podaży
  • dokonać wyboru diety w zależności od wydolności trawienno-absorpcyjnej przewodu pokarmowego, jednostki chorobowej i możliwej drogi podaży (doustna, dożoładkowa, do jelita)
  • zaplanować i prowadzić żywienie dojelitowe dietami przemysłowymi (z uwzględnieniem immunomodulujących) we wszystkich aspektach: kwalifikacja (wskazania, przeciwwskazania), planowanie, wytworzenie dostępu, monitorowanie, rozpoznawanie powikłań i postępowanie w ich przypadku zgodnie ze standardam
  • zakwalifikować chorych do domowego żywienia dojelitowego: zna wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia tej metody terapeutycznej
  • zaplanować żywienie pozajelitowe: drogą żył obwodowych i centralnych
  • przeprowadzić kwalifikację, określić odpowiedni dostęp, dobrać dietę pozajelitową (z uwzględnieniem poszczególnych jednostek chorobowych i zastosowaniem żywienia immunomodulującego) w szpitalu oraz warunkach domowych
  • monitorować, rozpoznawać powikłania (zarówno mechaniczne, septyczne, jak i metaboliczne) i postępować w ich przypadku zgodnie ze standardami prowadzenia żywienia pozajelitowego w szpitalu oraz w warunkach domowych
  • zaplanować, prowadzić i modyfikować leczenie żywieniowe krytycznie chorych (pacjentów na Oddziałach Intensywniej Opieki Medycznej) z uwzględnieniem modyfikacji zapotrzebowania (CRRT, ECMO, sedacja, choroba oparzeniowa)
  • prowadzić pacjentów w okresie okołooperacyjnym (nowoczesna płynoterapia, przygotowywanie pacjenta, niegłodzenie, wczesne uruchomienie)
  • zaplanować żywienie chorych chirurgicznych, w tym chorych po operacjach bariatrycznych
  • przeprowadzić interwencję żywieniową u chorych otyłych (zastosować farmakologiczne i chirurgiczne metody leczenia otyłości), dostosować interwencję do wymagań dietetycznych chorych po operacjach bariatrycznych
  • udzielić porady z zakresu żywienia w schorzeniach przewodu pokarmowego oraz wyjaśnić pacjentowi specyfikę zaburzeń metabolicznych w schorzeniach przewodu pokarmowego
  • dostosować postępowanie dietetyczne w chorobach: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit (w tym w ostrej i przewlekłej fazie choroby zapalnej jelit, w celiakii, zespole jelita drażliwego), wątroby, trzustki (w tym w ostrym i przewlekłym zapaleniu)
  • diagnozować, rozpoznawać oraz leczyć żywieniowo zaburzenia w przebiegu cukrzycy, zespołu metabolicznego, zaburzeń gospodarki lipidowej, mukowiscydozy, chorób nerek
  • potrafi zaplanować odpowiedni profil posiłków dla chorego na cukrzycę typu 1 i 2, z uwzględnieniem patomechanizmu cukrzycy i jej metod leczenia (w tym dietą, lekami doustnymi oraz insuliną)
  • rozpoznać zespół wyniszczenia nowotworowego oraz wdrożyć działania niwelujące jego konsekwencje
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobie nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego (dobrać drogę i rodzaj diety), monitorować żywienie, ze zwróceniem wyjątkowej uwagi na możliwość wystąpienia powikłań
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobach neurologicznych, w chorobach układu krążenia, w niedokrwistości, osteoporozie, chorobach tkanki łącznej i stawów
  • zaplanować, przeprowadzić i monitorować leczenie żywieniowe u noworodków, dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży
  • udzielić porady dietetycznej i zaplanować dietę, a także stworzyć program dietetyczny dla najczęstszych schorzeń z zastosowaniem zasad poradnictwa dietetycznego
  • znaczenie żywienia oraz aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom dietozależnym, zna metody interpretacji badan biochemicznych
  • zaplanować dietę wegetariańską z uwzględnieniem zapotrzebowania na substancje odżywcze
  • zaplanować pracę oddziału / szpitala mającą na celu uniknięcie niedożywienia szpitalnego
  • przygotować niezbędne dokumenty dotyczące stanu odżywienia pacjenta oraz prowadzonego leczenia żywieniowego wymagane przepisami prawa
  • uczestniczyć w pracach Zespołu Leczenia Żywieniowego

  Materiały z zajęć