Akademia Leczenia Żywieniowego

Program Akademii

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapowiedziami, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Leczenia Żywieniowego –  rok akademicki 2023/2024

Akademia będzie miała głównie charakter stacjonarny w formie spotkań (sobota/niedziela) raz w miesiącu, w Krakowie oraz  sporadycznie ( 1 -2 razy)  w formie on-line. ) O formie spotkania będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie spotkania stacjonarne odbędą się w Hotelu Vienna House Easy Cracow (adres: ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków).

Jednorazowe, praktyczne zajęcia zaplanowane są w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. Stanley Dudrick’a w Skawinie  – szczegóły podamy na pierwszych zajęciach.

Akademia kończy się uzyskaniem trzech zaświadczeń:

Dyplom ukończenia Akademii

Certyfikat ukończenia kursu udoskonalającego: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych

Certyfikat ukończenia kursu udoskonalającego: Leczenie żywieniowe dla Członków Zespołów Żywieniowych

Koszt udziału w Akademii rok akademicki 2023/2024 wynosi 9500,00 zł brutto ( 8500,00 zł brutto dla Członków POLSPEN)

Koszt udziału nie obejmuje noclegów oraz wyżywienia, w cenie wyłącznie przerwy kawowe.

Płatność może odbywać się w ratach – max 4 raty zgodnie z kalendarzem wpłat:

I rata do 31.10.2023
II rata do 31.12.2023
III rata do 31.03.2024
IV rata do 31.05.2024

 

Rejestracja będzie możliwa od 4 września 2023 – LINK DO REJESTRACJI

W związku z tym, iż do działalności Akademii potrzebujemy zebrać minimalną ilość uczestników prosimy nie dokonywać wpłat, zanim Państwo otrzymają wiadomość (mailowo) o konieczności dokonania wpłaty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: akademia@polspen.pl

Zapraszam na zajęcia Akademii!!

Stanisław Kłęk

Cele kształcenia

Celem Akademii Leczenia Żywieniowego i Metabolizmu jest kształcenie specjalistów potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej stosując żywienie do- i pozajelitowe (żywienie kliniczne), tak aby zmniejszać liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą.

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanley Dudricka w Skawinie.

Zajęcia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej.

  Kurs jest ukierunkowany są na zdobycie umiejętności praktycznych. W trakcie realizowanych w warunkach szpitalnych zajęć praktyczno-klinicznych słuchacz pozna praktyczne aspekty żywienia klinicznego oraz zdobędzie umiejętności w zakresie m.in.:

  planowania interwencji żywieniowej – żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz późniejszego monitorowania leczenia

  realizowania żywienia drogą przewodu pokarmowego oraz dożylnego, rozpoznawania i leczenia powikłań

  prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia w warunkach szpitalnych i domowych

  Efekty kształcenia

  Absolwent Akademii po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

  • rozpoznawać niedożywienie, oceniać jego zaawansowanie i rodzaj (u pacjenta w oddziale szpitalnym oraz w warunkach opieki przewlekłej i ambulatoryjnych), rozpoznać niedożywienie szpitalne i jego uwarunkowania
  • oceniać skład ciała
  • ocenić stan odżywienia (w oparciu o badanie fizykalne, wywiad, skale Subjective Global Assessment (SGA), Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), badania antropometryczne i laboratoryjne)
  • ocenić prawidłowość żywienia oraz przeprowadzić pogłębioną ocenę stanu odżywienia w oparciu o metody kliniczne (kalorymetrię pośrednią i bioimpedancję)
  • sklasyfikować zaburzenia stanu odżywienia
  • ocenić zapotrzebowanie pacjenta na makroelementy, mikroelementy i wodę
  • stworzyć plan i program żywienia: zaplanować drogę podaży, ilości poszczególnych składników odżywczych (makro- i mikroelementów), czas i prędkość podaży
  • dokonać wyboru diety w zależności od wydolności trawienno-absorpcyjnej przewodu pokarmowego, jednostki chorobowej i możliwej drogi podaży (doustna, dożoładkowa, do jelita)
  • zaplanować i prowadzić żywienie dojelitowe dietami przemysłowymi (z uwzględnieniem immunomodulujących) we wszystkich aspektach: kwalifikacja (wskazania, przeciwwskazania), planowanie, wytworzenie dostępu, monitorowanie, rozpoznawanie powikłań i postępowanie w ich przypadku zgodnie ze standardam
  • zakwalifikować chorych do domowego żywienia dojelitowego: zna wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia tej metody terapeutycznej
  • zaplanować żywienie pozajelitowe: drogą żył obwodowych i centralnych
  • przeprowadzić kwalifikację, określić odpowiedni dostęp, dobrać dietę pozajelitową (z uwzględnieniem poszczególnych jednostek chorobowych i zastosowaniem żywienia immunomodulującego) w szpitalu oraz warunkach domowych
  • monitorować, rozpoznawać powikłania (zarówno mechaniczne, septyczne, jak i metaboliczne) i postępować w ich przypadku zgodnie ze standardami prowadzenia żywienia pozajelitowego w szpitalu oraz w warunkach domowych
  • zaplanować, prowadzić i modyfikować leczenie żywieniowe krytycznie chorych (pacjentów na Oddziałach Intensywniej Opieki Medycznej) z uwzględnieniem modyfikacji zapotrzebowania (CRRT, ECMO, sedacja, choroba oparzeniowa)
  • prowadzić pacjentów w okresie okołooperacyjnym (nowoczesna płynoterapia, przygotowywanie pacjenta, niegłodzenie, wczesne uruchomienie)
  • zaplanować żywienie chorych chirurgicznych, w tym chorych po operacjach bariatrycznych
  • przeprowadzić interwencję żywieniową u chorych otyłych (zastosować farmakologiczne i chirurgiczne metody leczenia otyłości), dostosować interwencję do wymagań dietetycznych chorych po operacjach bariatrycznych
  • udzielić porady z zakresu żywienia w schorzeniach przewodu pokarmowego oraz wyjaśnić pacjentowi specyfikę zaburzeń metabolicznych w schorzeniach przewodu pokarmowego
  • dostosować postępowanie dietetyczne w chorobach: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit (w tym w ostrej i przewlekłej fazie choroby zapalnej jelit, w celiakii, zespole jelita drażliwego), wątroby, trzustki (w tym w ostrym i przewlekłym zapaleniu)
  • diagnozować, rozpoznawać oraz leczyć żywieniowo zaburzenia w przebiegu cukrzycy, zespołu metabolicznego, zaburzeń gospodarki lipidowej, mukowiscydozy, chorób nerek
  • potrafi zaplanować odpowiedni profil posiłków dla chorego na cukrzycę typu 1 i 2, z uwzględnieniem patomechanizmu cukrzycy i jej metod leczenia (w tym dietą, lekami doustnymi oraz insuliną)
  • rozpoznać zespół wyniszczenia nowotworowego oraz wdrożyć działania niwelujące jego konsekwencje
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobie nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego (dobrać drogę i rodzaj diety), monitorować żywienie, ze zwróceniem wyjątkowej uwagi na możliwość wystąpienia powikłań
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobach neurologicznych, w chorobach układu krążenia, w niedokrwistości, osteoporozie, chorobach tkanki łącznej i stawów
  • zaplanować, przeprowadzić i monitorować leczenie żywieniowe u noworodków, dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży
  • udzielić porady dietetycznej i zaplanować dietę, a także stworzyć program dietetyczny dla najczęstszych schorzeń z zastosowaniem zasad poradnictwa dietetycznego
  • znaczenie żywienia oraz aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom dietozależnym, zna metody interpretacji badan biochemicznych
  • zaplanować dietę wegetariańską z uwzględnieniem zapotrzebowania na substancje odżywcze
  • zaplanować pracę oddziału / szpitala mającą na celu uniknięcie niedożywienia szpitalnego
  • przygotować niezbędne dokumenty dotyczące stanu odżywienia pacjenta oraz prowadzonego leczenia żywieniowego wymagane przepisami prawa
  • uczestniczyć w pracach Zespołu Leczenia Żywieniowego

  Materiały z zajęć

  Rejestracja zakończona