Akademia Leczenia Żywieniowego

Szanowni Państwo,

Z radością pragnę poinformować, że Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu będzie kontynuować ‘Akademię Leczenia Żywieniowego’, której pierwszy rocznik zakończył niedawno zajęcia.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych leczeniem żywieniowym i metabolizmem. Kurs będzie trwał dziewięć miesięcy, zajęcia będą odbywać się przez jeden weekend w miesiącu w centrum Krakowa (wykłady oraz warsztaty oparte na przypadkach) oraz dwa dni zajęć praktycznych w Szpitalu im. Stanley Dudricka w Skawinie w wybranym terminie. Szkolenie zakończone będzie egzaminem. Każdy absolwent kursu otrzyma Dyplom ukończenia Akademii, a także Dyplom Kursu dla Zespołów Żywieniowych oraz Kursu Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w warunkach domowych (oba wymagane przez NFZ).

Akademia umożliwi każdemu z uczestników zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu. Poruszone zostaną tematy z zakresów: oceny stanu odżywienia, leczenia żywieniowego, zarówno dojelitowego, jak i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego w różnych sytuacjach klinicznych (oddział intensywnej terapii, warunki domowe oraz opieka przewlekła, żywienie dzieci). Odbędzie się również szkolenie w zakresie wytwarzania dostępów do przewodu pokarmowego oraz do układu naczyniowego, a także w zakresie planowania i realizacji leczenia żywieniowego.

Studia ukierunkowane są na zdobycie umiejętności praktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez najwyższej klasy wykładowców, a zarazem doświadczonych specjalistów i praktyków w każdej z prezentowanych dziedzin.

Koszt kursu dla Członków POLSPEN to 5 500 PLN, dla pozostałych osób 6 000 PLN. Możliwość podzielenia płatności na raty – maksymalnie 4.
Rekrutacja potrwa do 14 września 2020.
Termin i miejsce pierwszych zajęć zostaną podane wraz z programem szczegółowym, zajęcia odbędą się stacjonarnie.

W razie pytań proszę o kontakt pod adres mailowy: akademia@polspen.pl

Do zobaczenia na zajęciach Akademii!

Pozdrawiam serdecznie,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
(Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu)

Cele kształcenia

Celem Akademii Leczenia Żywieniowego i Metabolizmu jest kształcenie specjalistów potrafiących skutecznie, zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, wdrażać rozwiązania terapeutyczne do praktyki klinicznej stosując żywienie do- i pozajelitowe (żywienie kliniczne), tak aby zmniejszać liczbę powikłań wynikających z niedożywienia związanego z chorobą.

Program kursu został opracowany przez zespół ekspertów w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego Polskiego Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) oraz Szpitala Wielospecjalistycznego im. Stanley Dudricka w Skawinie.

Zajęcia umożliwiają zdobycie usystematyzowanej, interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie żywienia klinicznego i metabolizmu.

Wykłady prezentują szeroką wiedzę na temat m.in. leczenia żywieniowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, metod wpływania na procesy metaboliczne, żywienia specjalistycznego, znajomości produktów leczniczych stosowanych w żywieniu leczniczym, problematyki żywienia w warunkach domowych oraz opiece przewlekłej.

  Kurs jest ukierunkowany są na zdobycie umiejętności praktycznych. W trakcie realizowanych w warunkach szpitalnych zajęć praktyczno-klinicznych słuchacz pozna praktyczne aspekty żywienia klinicznego oraz zdobędzie umiejętności w zakresie m.in.:

  planowania interwencji żywieniowej – żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz późniejszego monitorowania leczenia

  realizowania żywienia drogą przewodu pokarmowego oraz dożylnego, rozpoznawania i leczenia powikłań

  prowadzenia bezpiecznego i skutecznego leczenia w warunkach szpitalnych i domowych

  Efekty kształcenia

  Absolwent Akademii po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

  • rozpoznawać niedożywienie, oceniać jego zaawansowanie i rodzaj (u pacjenta w oddziale szpitalnym oraz w warunkach opieki przewlekłej i ambulatoryjnych), rozpoznać niedożywienie szpitalne i jego uwarunkowania
  • oceniać skład ciała
  • ocenić stan odżywienia (w oparciu o badanie fizykalne, wywiad, skale Subjective Global Assessment (SGA), Nutritional Risk Screening 2002 (NRS 2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), badania antropometryczne i laboratoryjne)
  • ocenić prawidłowość żywienia oraz przeprowadzić pogłębioną ocenę stanu odżywienia w oparciu o metody kliniczne (kalorymetrię pośrednią i bioimpedancję)
  • sklasyfikować zaburzenia stanu odżywienia
  • ocenić zapotrzebowanie pacjenta na makroelementy, mikroelementy i wodę
  • stworzyć plan i program żywienia: zaplanować drogę podaży, ilości poszczególnych składników odżywczych (makro- i mikroelementów), czas i prędkość podaży
  • dokonać wyboru diety w zależności od wydolności trawienno-absorpcyjnej przewodu pokarmowego, jednostki chorobowej i możliwej drogi podaży (doustna, dożoładkowa, do jelita)
  • zaplanować i prowadzić żywienie dojelitowe dietami przemysłowymi (z uwzględnieniem immunomodulujących) we wszystkich aspektach: kwalifikacja (wskazania, przeciwwskazania), planowanie, wytworzenie dostępu, monitorowanie, rozpoznawanie powikłań i postępowanie w ich przypadku zgodnie ze standardam
  • zakwalifikować chorych do domowego żywienia dojelitowego: zna wskazania, przeciwwskazania i ograniczenia tej metody terapeutycznej
  • zaplanować żywienie pozajelitowe: drogą żył obwodowych i centralnych
  • przeprowadzić kwalifikację, określić odpowiedni dostęp, dobrać dietę pozajelitową (z uwzględnieniem poszczególnych jednostek chorobowych i zastosowaniem żywienia immunomodulującego) w szpitalu oraz warunkach domowych
  • monitorować, rozpoznawać powikłania (zarówno mechaniczne, septyczne, jak i metaboliczne) i postępować w ich przypadku zgodnie ze standardami prowadzenia żywienia pozajelitowego w szpitalu oraz w warunkach domowych
  • zaplanować, prowadzić i modyfikować leczenie żywieniowe krytycznie chorych (pacjentów na Oddziałach Intensywniej Opieki Medycznej) z uwzględnieniem modyfikacji zapotrzebowania (CRRT, ECMO, sedacja, choroba oparzeniowa)
  • prowadzić pacjentów w okresie okołooperacyjnym (nowoczesna płynoterapia, przygotowywanie pacjenta, niegłodzenie, wczesne uruchomienie)
  • zaplanować żywienie chorych chirurgicznych, w tym chorych po operacjach bariatrycznych
  • przeprowadzić interwencję żywieniową u chorych otyłych (zastosować farmakologiczne i chirurgiczne metody leczenia otyłości), dostosować interwencję do wymagań dietetycznych chorych po operacjach bariatrycznych
  • udzielić porady z zakresu żywienia w schorzeniach przewodu pokarmowego oraz wyjaśnić pacjentowi specyfikę zaburzeń metabolicznych w schorzeniach przewodu pokarmowego
  • dostosować postępowanie dietetyczne w chorobach: jamy ustnej, przełyku, żołądka, jelit (w tym w ostrej i przewlekłej fazie choroby zapalnej jelit, w celiakii, zespole jelita drażliwego), wątroby, trzustki (w tym w ostrym i przewlekłym zapaleniu)
  • diagnozować, rozpoznawać oraz leczyć żywieniowo zaburzenia w przebiegu cukrzycy, zespołu metabolicznego, zaburzeń gospodarki lipidowej, mukowiscydozy, chorób nerek
  • potrafi zaplanować odpowiedni profil posiłków dla chorego na cukrzycę typu 1 i 2, z uwzględnieniem patomechanizmu cukrzycy i jej metod leczenia (w tym dietą, lekami doustnymi oraz insuliną)
  • rozpoznać zespół wyniszczenia nowotworowego oraz wdrożyć działania niwelujące jego konsekwencje
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobie nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów przewodu pokarmowego (dobrać drogę i rodzaj diety), monitorować żywienie, ze zwróceniem wyjątkowej uwagi na możliwość wystąpienia powikłań
  • zaplanować i przeprowadzić interwencję żywieniową w chorobach neurologicznych, w chorobach układu krążenia, w niedokrwistości, osteoporozie, chorobach tkanki łącznej i stawów
  • zaplanować, przeprowadzić i monitorować leczenie żywieniowe u noworodków, dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży
  • udzielić porady dietetycznej i zaplanować dietę, a także stworzyć program dietetyczny dla najczęstszych schorzeń z zastosowaniem zasad poradnictwa dietetycznego
  • znaczenie żywienia oraz aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom dietozależnym, zna metody interpretacji badan biochemicznych
  • zaplanować dietę wegetariańską z uwzględnieniem zapotrzebowania na substancje odżywcze
  • zaplanować pracę oddziału / szpitala mającą na celu uniknięcie niedożywienia szpitalnego
  • przygotować niezbędne dokumenty dotyczące stanu odżywienia pacjenta oraz prowadzonego leczenia żywieniowego wymagane przepisami prawa
  • uczestniczyć w pracach Zespołu Leczenia Żywieniowego

  Materiały z zajęć