Przed nami kolejna edycja Nutrition Day, który odbędzie się 10 listopada 2022.
NutritionDay (nDay) jest ogólnoświatową inicjatywą mającą na celu zwiększenie świadomości na temat niedożywienia związanego z chorobą w ośrodkach ochrony zdrowia.
Przeprowadzane jest co roku jako jednodniowe badanie. Ponadto reprezentuje jedną z największych międzynarodowych baz danych dotyczących hospitalizowanych pacjentów.
W jednym wybranym dniu (zwanym „nutritionDay”) oddziały szpitalne oraz domy opieki z całego świata zbierają anonimowe dane oraz wprowadzają je do ogólnoświatowej bazy nDay.
Jednostki uczestniczące w badaniu otrzymują bezpłatny wieloparametrowy raport graficzny, który ukazuje otrzymane wyniki w zestawieniu z ogólnoświatowymi standardami referencyjnymi.
Raport przedstawia konkretne wskaźniki jakości opieki żywieniowej i stanowi podstawę do przeprowadzenia analizy porównawczej oraz monitorowania opieki żywieniowej w jednostce.

Polskim Koordynatorem akcji Nutrition Day od roku 2015 jest dr n. med. Kinga Kupczyk
Absolwentka Collegium Medicum UMK w Toruniu. Od 14 lat zajmuje się leczeniem żywieniowym.
Od 5 lat koordynuje działalność Zespołu ds. Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.
Autorka wielu publikacji i prelekcji dotyczących żywienia.
Członek POLSPEN (Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu) oraz ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).
Aktualnie w trakcie międzynarodowej specjalizacji z żywienia klinicznego LLL ( The Life Long Learning programme in Clinical Nutrition and Metabolism).
Wykładowca Akademii Leczenia Żywieniowego, szkoleń prowadzonych pod patronem POLSPEN, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji oraz do udziały w tym szczególnym projekcie – NUTRITION DAY