NUTRITION DAY 10.11.2022

https://www.nutritionday.org/cms/upload/design/2015-grafik-updates/Weltkarte-2020.jpg

Co jest niezbędne do udziału w NutritionDay

 1. Przesłanie Formularza zgody ośrodka na udział w ND zgodnie z wnioskiem Komisji Bioetycznej pocztą na adres: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 ul. M.  Skłodowskiej Curie 9 85094 Bydgoszcz z dopiskiem:
  NutritionDay lub faxem (052) 5854022)
  lub skan do Krajowego Koordynatora ND dr n. med. Kingi Kupczyk na adres: kupczykkinga@tlen.pl)
 2. Rejestracja Ośrodków na stronie: (http://www.nutritionday.org/en/myndaylogin/registration/index.html) w celu uzyskania kodów, które będą niezbędne do wprowadzenia danych.
 3. Przygotowanie Zgody pacjenta i odpowiednich Kwestionariuszy NutritionDay:
  ND w szpitalu lub ND Express ( skrócona wersja kwestionariuszy szpitalnych)

  ND dla pacjentów onkologicznych

  ND w intensywnej terapii

  ND w zakładach opiekuńczoleczniczych

  Kryteria włączenia do badania i uzyskania certyfikatu!
  Badaniu ankietowemu podlegają pacjenci przebywający w szpitalach i zakładach opiekuńczoleczniczych
  w dniu 10 listopada 2022 od 7:00 do 7:00 dnia następnego ( z wyłączeniem pacjentów jednodniowych).

  Ocenie należy poddać minimum 8 pacjentów z danej jednostki/oddziału po uzyskaniu zgody pacjenta

  Wiek badanych:

  od 7 roku życia w szpitalach

  powyżej 50 roku życia w zakładach opiekuńczoleczniczych


  Warunki
  em wygenerowania raportu i uzyskania certyfikatu dla ośrodka jest:

  Przeprowadzenie badania u 60% pacjentów włączonych do ND

  Minimum 80% z przebadanych pacjentów w ND należy poddać ponownej ocenie
  po 30/60 dniach w szpitalach lub 180 dniach w zakładach opiekuńczoleczniczy