"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"

Nutrition Day

W załączonym poniżej dokumencie w formacie PDF Koordynatorzy akcji Nutrition Day przedstawiają wyniki ND w naszym kraju. Zapraszam do zapoznania się z nimi, gdyż są naprawdę ciekawe.

ND09 national report Poland

Partnerzy