I Interdyscyplinarna Konferencja Medycyny Okołooperacyjnej 2024 25-27.04.2024

Celem spotkania jest interdyscyplinarna edukacja dotycząca okresu okołooperacyjnego, a także stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się opieką okołooperacyjną.

Konferencja jest adresowana do profesjonalistów i adeptów wszystkich specjalności medycznych biorących udział w leczeniu pacjenta w okresie okołooperacyjnym: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów klinicznych.

Leczenie chirurgiczne we współczesnym rozumieniu jest procesem, a nie jednorazowym zdarzeniem w historii życia chorego. W związku z tym rodzi się nowa gałąź medycyny – medycyna okołooperacyjna. Poprzez odpowiednie przygotowanie (prehabilitację) można poprawić wyniki leczenia, także z perspektywy ekonomii ochrony zdrowia. Zmiany w strukturze demograficznej społeczeństwa, polegające na sukcesywnym zwiększaniu się populacji pacjentów w podeszłym wieku i geriatrycznych, wymagają zastosowania idei prehabilitacji w codziennej praktyce.

W tym roku, gośćmi honorowymi konferencji będą prof. Nick Guldemond, ekspert WHO oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, Konsultantka Krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Dzięki naszym wspólnym działaniom, wśród profesjonalistów medycznych i pacjentów rośnie grono osób, które angażują siły i środki w przygotowanie do zaplanowanej operacji. Mamy coraz więcej dowodów naukowych na skuteczność takiego postępowania. Podczas IKMO 2024 przedstawimy Państwu pierwsze w Polsce rekomendacje w zakresie stosowania prehabilitacji.

Podczas konferencji porozmawiamy o wyzwaniach organizacyjnych, komunikacji w zespole. Włączamy do współpracy lekarzy medycyny rodzinnej oraz położników i ginekologów.

Serdecznie Państwa zapraszamy,

Magdalena Łasińska-Kowara i zespół IKMO

Organizator: Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Szpitale Pomorskie i Wydawnictwo AsteriaMed

Strona www konferencji:IKMO.pl