REJESTRACJA:

Szkolenie: „Rola opiekuna medycznego w procesie leczenia żywieniowego chorych”.

Termin: 24.11.2023

Adres: Hotel Gromada  Centrum w Warszawie , Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

Koszt udziału: 50,00 zł brutto

PROGRAM: Szkolenie dla opiekunów medycznych

Rejestracja zakończona.

 

RODO