Program POLSPEN START

to inicjatywa mająca na celu wsparcie młodych badaczy działających w obszarze żywienia klinicznego. Jednym z głównych założeń działalności Towarzystwa POLSPEN jest promowanie rozwoju naukowego w dziedzinie żywienia klinicznego i metabolizmu. Dlatego też, jako Towarzystwo, pragniemy wspierać naukowców z Polski, którzy prowadzą badania w tym obszarze.

Główne elementy programu POLSPEN START obejmują:

1. Publikację w czasopiśmie Postępy Żywienia Klinicznego/Advances in Clinical Nutrition: Młodzi badacze z Polski mają możliwość publikacji swoich prac naukowych w renomowanym czasopiśmie naukowym Postępy Żywienia Klinicznego/Advances in Clinical Nutrition.

2. Konkurs na najlepsze prace: Spośród opublikowanych prac naukowych wybierane są trzy najlepsze prace. Wybór tych prac dokonuje Komitet Naukowy programu POLSPEN START.

3. Nagrody: Zwycięzca programu POLSPEN START otrzymuje możliwość uczestnictwa w 46. Kongresie ESPEN, który odbędzie się w roku 2024. Ponadto, przyznawane są dwa wyróżnienia, które umożliwiają uczestnictwo w Zjeździe POLSPEN 2024 oraz prezentację wyników swoich badań podczas sesji czasopisma Postępy Żywienia Klinicznego w trakcie Zjazdu.

Warunki kwalifikacji do udziału w programie:

1. Wiek poniżej 35 lat.
2. Status pierwszego autora publikacji.
3. Opublikowanie oryginalnej pracy w czasopiśmie “Postępy Żywienia Klinicznego” w języku polskim lub angielskim.
4. Start programu od 1 października 2023 roku.
5. Decyzja o przyznaniu nagrody zostanie ogłoszona do 1 kwietnia 2023 roku.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Komitet Naukowy:

Prof. Stanisław Kłęk
Prof. Sylwia Małgorzewicz
Dr hab. Dorota Mańkowska – Wierzbicka