6 września 2022 zakończył się tegoroczny 44 kongres ESPEN. Po 3 latach przerwy powróciliśmy do spotkań stacjonarnych. W Wiedniu spotkało się prawie się 3904 uczestników z 104 krajów (w tym silna reprezentacja z Polski) by wymienić się doświadczeniami i najnowszą wiedzą dotyczącą żywienia klinicznego. Liczne sesje edukacyjne, naukowe oraz kursy programu LLL obfitowały w ciekawe wykłady. Na sesjach plakatowych pojawiły się doniesienia zjazdowe również polskich naukowców. Podczas kongresu miało również miejsce podpisanie deklaracji wiedeńskiej, w której leczenie żywieniowe zostało uznane za jedno z podstawowych praw człowieka. Deklarację podpisało ponad 75 organizacji z wielu krajów. Wydarzeniu poświęcono specjalną sesję, na której wśród sygnatariuszy deklaracji, Polskę reprezentowała Prezes POLSPEN Dr hab. Dorota Mańkowska-Wierzbicka. Podczas sesji Vienna Declaration – Nutrition is a human right Marek Lichota wygłosił wykład przedstawiający perspektywę pacjenta na rolę żywienia klinicznego.

Ze zjazdu wracamy z aktualizowaną wiedzą, nawiązanymi kontaktami oraz pomysłami na działania naukowe i organizacyjne.