Informujemy, że na XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej odbędzie się po raz kolejny sesja naukowa pod patronatem POLSPEN. Tym razem tematem jest żywienie i metabolizm w trakcie leczenia skojarzonego, a udział wezmą Prezesi obu Towarzystw.
Ponadto, podczas Zjazdu, dzięki zaangażowaniu firmy Fresenius Kabi odbędą się warsztaty dotyczące dostępów żywieniowych – dojelitowych i dożylnych.

Szczegółowe informacje: https://zjazdptcho.pl

Serdecznie zapraszamy!