Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 29 czerwca odbyło się spotkanie z Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu rozporządzenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia w szpitalach, w którym uczestniczyłam jako Prezes Polspen razem z Prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Prof. Przemysławem Matrasem. W ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia wszystkie 3 działające w Polsce towarzystwa żywieniowe złożyły wspólne stanowisko wobec projektu, które zostało przygotowane we współpracy z kancelarią prawną DZP. Na ponad 100 uwag do projektu, jakie napłynęły do Ministerstwa Zdrowia, nasze stanowisko wyróżniało się wysokim poziomem profesjonalizmu i kompletnością.

Spotkanie w formie zdalnej odbyło się na wniosek obu towarzystw żywieniowych, a jego celem było przekazanie kilku najważniejszych koniecznych zmian do wprowadzenia do projektu, które umieściliśmy w projekcie. Po pierwsze wskazaliśmy na konieczność odróżnienia żywienia zbiorowego od leczenia żywieniowego w szpitalu.  Wskazaliśmy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego zawiera już wymogi dotyczące przesiewowej oceny stanu odżywienia, które są mniej restrykcyjne i jednocześnie bardziej szczegółowe niż te przewidziane w Projekcie rozporządzenia – ocenę stanu odżywienia może wykonywać nie tylko lekarz ale też dietetyk lub pielęgniarka, a projekt zakłada, że robi to wyłącznie lekarz.  Zwróciliśmy uwagę, że lekarz nie ma kompetencji ani czasu na dobieranie pacjentom diet i że rola dietetyka w szpitalu w tym zakresie powinna być kluczowa. Zaapelowaliśmy o szybkie uznanie zawodu dietetyka za zawód medyczny.

Drugą kluczową kwestią była konieczność dopracowania zaprezentowanego katalogu diet szpitalnych i usunięcie z projektowanego wykazu diety nr 15. W naszej ocenie dieta nr 15, czyli dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę zawiera liczne nieprawidłowości, ale przede wszystkim jest niezgodna ze standardami żywienia dojelitowego i powinna zostać usunięta z wykazu diet. Żywienie dojelitowe przez sztuczny dostęp powinno być prowadzone wyłącznie odpowiednią do tego typu podaży dietą przemysłową i jako takie stanowi świadczenie gwarantowane m.in. w lecznictwie szpitalnym finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego podczas spotkania zapowiedział usunięcie z wykazu diety nr 15 i przychylenie się do wspólnego stanowiska towarzystw żywieniowych. Również inne osoby obecne na spotkaniu zgodziły się z naszą argumentacją wysoko oceniając stanowisko przesłane w konsultacjach społecznych.

Jako szefowie towarzystw żywieniowych zaoferowaliśmy swoje wsparcie merytoryczne przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia i gotowość do dalszej współpracy.

Z wyrazami szacunku
Dr hab. n. med Dorota Mańkowska-Wierzbicka