Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

Bardzo dziękuję za udział w XXIV Zjeździe naszego Towarzystwa. Bardzo miło było spotkać się po trzech latach ponownie w świecie niewirtualnym! Było nas ponad 400 osób! Gratulacje dla Absolwentów Szkoły!!!

Decyzje co do następnego zjazdu zapadną w najbliższych miesiącach, ale już na niego serdecznie zapraszam:)

Szanowni Państwo,

Piszę do Państwa już po raz ostatni.  Jak wiemy, podczas Zjazdu zakończyłem moją trzecią kadencję Prezesa naszego Towarzystwa, a nową Panią Prezes została pani Prof. Dorota Mańkowska-Wierzbicka. Gratulacje!!!

Do Zarządu wybrani zostali także: prof. Maciej Słodkowski, prof. Sylwia Małgorzewicz, prof. Dorota Szostak-Węgierek, prof. Zbigniew Kamocki, mgr Justyna Zamarska, dr Małgorzata Łyszkowska, Aleksandra Kapała, Katarzyna Matysiak-Luśnia, Kinga Szczepanek, Michał Jankowski, Marcin Folwarski oraz niżej podpisany.

Chciałem Państwu bardzo podziękować za 12 lat współpracy, za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, za wsparcie, za ciepłe słowa. To było wspaniałe 12 lat. Jestem szczerze wdzięczny losowi, że było mi to dane. DZIĘKUJĘ!!!

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach,
Stanisław Kłęk