Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Zapraszam do udziału w VIII Sympozjum Terapia Żywieniowa w Onkologii – Bydgoszcz 25-26 lutego 2022.

Informuję, że XXIII Zjazd i XXXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa POLSPEN odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 tradycyjnie w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Podczas zjazdu odbędą się wybory Prezesa i Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Proszę zarezerwować sobie czas na spotkanie! Rejestracja rozpocznie się w dniu 1 maja 2022.

Kończy się rekrutacja szpitali do trzeciej rundy certyfikacji w ramach akcji Leczenie Przez Żywienie – Szpital Dobrej Praktyki Leczenia Żywieniowego – więcej informacji pod adresem: https://leczenieprzezzywienie.org/. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Życzę Państwu dużo zdrowia,

Stanisław Kłęk