Drogie Koleżanki i Koledzy,

Ze wielkim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj w nocy zmarła dr n. med Teresa Korta – anestezjolog, nasza mentorka, osoba wielce zasłużona dla leczenia żywieniowego, Współzałożycielka i wieloletnia Członek Zarządu POLSPEN.

Doktor Teresa Korta przez całą swoją drogę zawodową była związana z Katedrą Anestezjologii Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie z II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Swoją wiedzą, doświadczeniem, ale i przede wszystkim otwartością na drugiego człowieka, życzliwością i uśmiechem we wszystkim co robiła, zjednywała sobie każdego.

Pani Doktor, będzie nam Pani brakować! Proszę odpoczywać w pokoju.

W dniu 16 października 2021 odbędzie się Kurs dla Zespołów Żywieniowych, ponownie w wersji on line. Rejestracja bezpłatna –

https://medicaexpert-pl.zoom.us/webinar/register/WN_hN5AocOLSOK-ySW_KOsNog

W dniu 28 października 2021 odbędzie się I Moduł Szkoły Żywienia – Podstawy leczenia żywieniowego, miejsce kursu: Hotel Sheraton Poznań, Ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań – Moduł I Sheraton 2021_v1-PROGRAM
Rejestracja zamknięta

Stanisław Kłęk