Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na kolejny, już XXIII-ci,  Zjazd naszego Towarzystwa – podobnie jak w ubiegłym roku odbędzie się on w formule on-line, w dniach 10-12 VI 2021. Oto szczegóły:

Koszt uczestnictwa /trzydniowy dostęp do platformy/  – 100,00 zł netto + 23% VAT
Rejestracja elektroniczna poprzez stronę POLSPEN zostanie uruchomiona ok. 2 tygodni przed wydarzeniem;
Uwaga! każda osoba chcąca wziąć udział w Zjeździe musi zarejestrować się osobiście, aby wyrazić niezbędne zgody w związku z RODO i uzyskać dostęp do platformy na podany przy rejestracji adres e-mail.
Certyfikat zjazdowy będzie do pobrania ze strony POLSPEN po zakończeniu spotkania.

Kurs: Żywienie poza- i dojelitowe w warunkach domowych w dniach 9 -10 czerwca 2021– formuła ON-LINE
Koszt udziału w kursie – 300,00 zł  brutto
Rejestracja  elektroniczna  poprzez stronę POLSPEN zostanie uruchomiona ok. 2 tygodni przed wydarzeniem;
Uwaga! Każda osoba chcąca wziąć udział w Kursie musi zarejestrować się osobiście, aby wyrazić niezbędne  zgody w związku z RODO i uzyskać dostęp do platformy na podany przy rejestracji adres e-mail.
Zaświadczenie ukończenia kursu zostanie wysłane pocztą na podany adres przy rejestracji. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność oraz dokonanie opłaty.

Do zobaczenia wkrótce,
Stanisław Kłęk