Drogie Koleżanki i Koledzy,

Informuje, że Jubileuszowa, dziesiąta Konferencję pt. Podstawy żywienia klinicznego w onkologii została przełożona na dni 28-29 stycznia 2021. Rejestracja i program: https://zywienieonko.viamedica.pl/10193.1.2020.webinar/program

Kończy się rok 2020, a tym samym, jak co roku w grudniu, muszę przypomnieć Państwu o konieczności odnowienia członkostwa POLSPEN (150 PLN) i członkostwa zbiorowego ESPEN. Osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) proszone są o zapłacenie składki blokowej na konto naszego Towarzystwa do końca 2020 roku! Zasady są następujące:

  1. składka zwykła, ‘dla zwykłych dorosłych’  wynosi  90 EURO (przeliczenie na PLN po kursie dnia).
  2. składka dla osób do 35 roku życia (Uwaga! Tu zaszła zmiana! Już nie do 32-giego, urodzeni po 01.01.1985) oraz po 65 roku życia ( urodzeni przed 01.01.1955) wynosi 40 EURO

Przelew proszę wykonać na konto Towarzystwa w PLN (wymiana po kursie dnia)

Co otrzymujecie Państwo w zamian? Po pierwsze, blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Po drugie, każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze Towarzystwa. Ponadto, ma pełny dostęp do strony internetowej ESPEN, która od niedawna została scalona z portalem LLL.

Nowe osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki (przelew w PLN na konto Towarzystwa, podane poniżej, wymiana po kursie dnia) oraz przesłanie na adres prezes@polspen.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Numer konta do przelewu: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

Życzę Państwu dużo zdrowia,

Stanisław Kłęk