Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam (nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu Kierownik Kursu dr Aleksandry Kapały) na Jubileuszową, dziesiątą już Konferencję pt. Podstawy żywienia klinicznego w onkologii. Ciekawy program, znani Wykładowcy – będzie się działo. Rejestracja i program:

https://zywienieonko.viamedica.pl/10193.1.2020.webinar/program

POSPEN Talk wracają 24 listopada!

Dziękuję za udział w Nutrition Day oraz konferencji Nowoczesna Opieka Okołooperacyjna.

Informuję, że co prawda nie otrzymaliśmy odpowiedzi z NFZ na pismo dotyczące wizyt domowych w zakresie HEN/ HPN, ale wydaje się, że dokument, który otrzymali Świadczeniodawcy, a który nakazuje sprawowanie opieki nad pacjentami z czynną infekcją koronawirusem, rozwiązuje ten dylemat i nakazuje sprawowanie opieki jak dotychczas.

Życzę Państwu dużo zdrowia,

Stanisław Kłęk