Drogie Koleżanki i Koledzy,

Zakończyła się pierwsza edycja akcji „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Dwadzieścia siedem szpitali (spośród ponad 60-ciu zgłoszonych) zostało nagrodzonych Certyfikatem, który przez 2 lata będzie potwierdzał wysoką jakość działań danej jednostki w dziedzinie leczenia żywieniowego – serdeczne gratulacje dla Zwycięzców! Nowa edycja już niedługo!

Więcej informacji na stronie: www.leczenieprzezzywienie.org

W zakładce Edukacja znajdują się materiały z ostatniego kursu dla Zespołów Żywieniowych – zapraszam do lektury.

Cały czas (do grudnia!) trwają spotkana z cyklu POLSPEN Talk – zapraszam do uczestnictwa: https://medicaexpert.pl/polspen-talk/

Informuję, że wszystkie Towarzystwa Żywieniowe ponownie wystąpiły do Prezesa NFZ z prośbą o ograniczenie wizyt dla pacjentów żywionych poza- lub dojelitowo w warunkach domowych z uwagi na sytuację w naszym kraju – czekamy na odpowiedź.

Rozpoczynamy proces tłumaczenia piątej edycji ‘Basics in Clinical Nutrition’, czyli Blue Book’a, jest zatem szansa, ze w przyszłym roku będziemy mieli nową lekturę.

Pozdrawiam Państwa serdecznie,

Stanisław Kłęk