Drogie Koleżanki i Koledzy,

Podobno jak się chce rozśmieszyć Boga, to trzeba mu opowiedzieć o swoich planach…Nie dalej jak kilka tygodni temu opisywałem na tych łamach co się będzie działo w świecie żywieniowym, a teraz już wiemy, że wszystko się zmieniło.

Proszę Państwa, w związku z pandemią SARS-CoV-2 pragnę poinformować, że:

  1. XXII Zjazd POLSPEN nie odbędzie się w formie, do jakiej przyzwyczailiśmy się dotychczas, czyli w Hotelu Warszawianka w Jachrance – zapraszam do uczestnictwa w wirtualnej konferencji pod tym samy tytułem, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2020 – szczegóły zostaną podane w najbliższych tygodniach
  2. Odwołane zostają wszystkie konferencje i szkolenia pod egidą POLSPEN, które miały się odbywać w terminie do 30 czerwca 2020
  3. Zawieszona zostaje certyfikacja szpitali w ramach akcji Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – do odwołania.

Kolejna zła wiadomość: niestety, podczas procesu edycyjnego doszło do kilku znaczących pomyłek w Aneksie do Standardów Żywienie Do- i Pozajelitowego – proszę o niekorzystnie z obecnej wersji Aneksu, ulegnie ona re-edycji w najbliższych tygodniach!

Osoby, które posiadają obecną wersje proszę o nadsyłanie maili pod adres biuro@polspen.pl – nową wersje otrzymają Państwo natychmiast po wydaniu!

 

Proszę Państwa, gdy piszę te słowa, liczna zarażonych to 547 osób, 5 zmarło. Oby liczby te rosły jak najwolniej.

Życzę Państwu dużo zdrowia i siły,

Stanisław Kłęk