Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Już są! Nowe Standardy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego POLSPEN! Serdecznie dziękuję i gratuluję wszystkim Autorom (vide niżej), zapraszam do lektury! Standardy do nabycie w Krakowskim Wydawnictwie Scientifica (część główna + aneks).

Trwa zgłaszanie szpitali do akcji certyfikacyjnej: Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez Żywienie. Od marca ruszają wizytacje.

Bardzo dziękuję za liczny udział w dwóch aktywnościach w Bydgoszczy (Konferencji Terapia Żywieniowa w Onkologii [14 luty] oraz kursie Podstawy Leczenia Żywieniowego [19-21 lutego].

W najbliższych miesiącach zapraszam do:

  • Skawiny na kurs pt. Nowoczesna Opieka Okołooperacyjna (20-21 marca, www.szpitalskawina.pl zakładka Kursy)
  • Gdyni, na doroczną Konferencję: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa (25.04.2020), www.konferencjagdynia.pl
  • Warszawy, na III Warszawski Dzień Dietetyki Klinicznej pt. Nowotwór – i co dalej? (23.04.2020) – vide zakładka Aktualności

I oczywiście do Jachranki, na XXII Zjazd Towarzystwa (28-30 maja, Hotel Warszawianka) – wśród potwierdzonych Prelegentów: prof. Tomasz Banasiewicz, Andrzej Budzyński, Piotr Myśliwiec, a z zagranicy: Matthias Pirlich, Stephane Schneider, Matthias Plauth, Mehmet Uyar, Osman Abbasouglu, Michael Adolph, Elisabeth de Waele i Alastair Forbes.

Autorzy Standardów: Budnik-Szymoniuk Maria, Cebulski Włodzimierz, Czuczwar Mirosław, Grabowska-Woźniak Edyta, Koczur-Szozda Elżbieta, Folwarski Marcin, Gajewska Danuta, Górecka Alina, Jankowski Michał, Kabata Paweł, Kamocki Zbigniew, Kapała Aleksandra, Kimber-Dziwisz Lilia, Kowalczyk Eliza, Kowalczyk Tomasz, Kunecki Marek, Kupiec Monika, Lange Ewa, Lembas-Sznabel Mariola, Łyszkowska Małgorzata, Majewska Krystyna, Małgorzewicz Sylwia, Mańkowska-Wierzbicka Dorota, Matras Przemysław, Matysiak Konrad, Matysiak-Luśnia Katarzyna, Piętka Magdalena, Słodkowski Maciej, Sobocki Jacek, Sumlet Magdalena, Szczepanek Kinga, Szopiński Jacek, Szostak-Węgierek Dorota, Urbanowicz Krystyna, Zamarska Justyna, Zmarzły Anna (oraz niżej podpisany)

Serdecznie pozdrawiam,
Stanisław Kłęk