Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Serdecznie podziękowania za udział w Nutrition Day 2019 oraz uczestnictwo w szkoleniu pt. Podstawy Żywienia Klinicznego w Onkologii (COI Warszawa, 6-7 grudnia 2019). Gratulacje dla osób odpowiedzialnych: dr Kingi Kupczyk i dr Aleksandry Kapała!

Kończy się rok 2019, a tym samym, jak co roku w grudniu, muszę przypomnieć Państwu o konieczności odnowienia członkostwa POLSPEN (150 PLN) i członkostwa zbiorowego ESPEN. Osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) proszone są o zapłacenie składki blokowej na konto naszego Towarzystwa do końca 2019 roku! Zasady są następujące:

  1. składka zwykła, ‘dla zwykłych dorosłych’  wynosi  90 EURO(przeliczenie na PLN po kursie dnia).
  2. składka dla osób do 35 roku życia (Uwaga! Tu zaszła zmiana! Już nie do 32-giego) oraz po 65 roku życia wynosi 40 EURO

Przelew proszę wykonać na konto Towarzystwa w PLN (wymiana po kursie dnia)

Co otrzymujecie Państwo w zamian? Po pierwsze, blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Po drugie, każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze Towarzystwa. Ponadto, ma pełny dostęp do strony internetowej ESPEN, która od niedawna została scalona z portalem LLL.

Nowe osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki (przelew w PLN na konto Towarzystwa, podane poniżej, wymiana po kursie dnia) oraz przesłanie na adres prezes@polspen.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji.

 

Numer konta do przelewu: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU BARDZO PROSZĘ O PRZYJĘCIE NAJSERDECZNIEJSZYCH ŻYCZEŃ ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W 2020 ROKU!

Stanisław Kłęk