Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękujemy za udział w kolejnym NutritionDay! Dziękujemy również za udział w kursach LLL i Żywienia w warunkach domowych (Warszawa, 15-16 XI 2018).

Z radością informuję, że w dniu 15 XI 2018 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sekcji Domowego Żywienia Do- i Pozajelitowego POLSPEN, które ukonstytuowało Zarząd Sekcji i określiło cele działania. Prezesem Sekcji został wybrany dr med. Marcin Folwarski, a Członkami Zarządu zostali: dr med. Waldemar Szafrański oraz dr Agata Zoubek-Wójcik. Gratulacje! I oczywiście zapraszam do działania w Sekcji.

Kończy się rok 2018, przypominam zatem o konieczności odnowienia członkostwa zbiorowego ESPEN. Osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) proszone są o zapłacenie składki blokowej na konto naszego Towarzystwa do końca 2018 roku! Zasady są następujące:

  • składka zwykła, “dla zwykłych dorosłych” wynosi 90 EURO (przeliczenie na PLN po kursie dnia)
  • składka dla osób do 32 roku życia oraz po 65 roku życia wynosi 40 EURO

Przelew proszę wykonać na konto Towarzystwa w PLN (wymiana po kursie dnia)

Co otrzymujecie Państwo w zamian? Po pierwsze, blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Po drugie, każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze Towarzystwa. Ponadto, ma pełny dostęp do strony internetowej ESPEN, która od niedawna została scalona z portalem LLL.

Nowe osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki (przelew w PLN na konto Towarzystwa, podane poniżej, wymiana po kursie dnia) oraz przesłanie na adres prezes@polspen.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Muszę Państwu również przypomnieć o opłatach członkowskich w POLSPEN i ESPEN. Tak więc, po pierwsze zwracam się do Państwa również z prośbą o uregulowanie składek członkowskich naszego Towarzystwa za rok bieżący (150 PLN) oraz lata ubiegłe. Można to zrobić wykonując przelew na konto: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

Przypominam, że na stronach Wydawnictwa Scientifica dostępna jest już kolejna publikacja naszego Towarzystwa, tym razem dotycząca żywienia dojelitowego w warunkach domowych! Jest to podręcznik nie tylko dla pacjentów. Zapraszam do lektur

Pozdrawiam serdecznie,

Stanisław Kłęk