"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękuję za udział w jubileuszowym, XX-tym zjeździe naszego Towarzystwa. Był on rekordowy pod każdym względem: 560 Uczestników, ponad 22 sesje edukacyjne i naukowe, ponad 100 wystąpień, Goście z Polski i innych krajów, kurs domowych żywień, kursy LLL, kolejny moduł i egzamin Szkoły, pierwszy w historii Bieg POLSPENu… długo można by jeszcze wymieniać. Dziękuję Prelegentom, Uczestnikom, Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu!

Gratuluję Absolwentom Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu: Annie Stępień, Krzysztofowi Tojkowi, Izabelli Kołakowskiej-Kocz, Agnieszce Kelmie oraz Maciejowi Sroczyńskiemu.

Gratuluję Autorom nagrodzonych prac zjazdowych i publikacji w Postępach!

Informuję, że podczas Zjazdu przedstawiono raport o stanie odżywienia polskich pacjentów i realizacji leczenia żywieniowego – możecie go Państwo przeczytać w zakładce Aktualności.

Tam znajdziecie Państwo również informacje o kolejnym ESPEN Symposium: ESPEN Symposium on Perioperative Care (13-14 październik 2018, Southampton).

Dziękuję za zgłoszenia do Course on Clinical Nutrition and Metabolism, który odbędzie się w październiku w Zagrzebiu – miejsca POLSPENowskie zostały JUŻ WYCZERPANE, zostały jedynie pełnopłatne. Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: prezes@polspen.pl. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas Zjazdu odbyło się Zwyczajne, Sprawozdawczo-Wyborcze Walnego Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które wybrało niżej podpisanego na kolejną kadencję Prezesa Towarzystwa. Bardzo wszystkim dziękuję za zaufanie, to dla mnie zaszczyt i honor.

Podczas Walnego Zgromadzenia ukonstytuował się również nowy Zarząd Główny Towarzystwa, który będzie pełnił obowiązki w kadencji 2018 - 2022:

Prezes: prof. dr hab. med. Stanisław Kłęk

Vice-Prezes: dr med. Włodzimierz Cebulski

Vice-Prezes: dr med. Małgorzata Łyszkowska

Skarbnik: dr med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Sekretarz: dr hab. med. Zbigniew Kamocki

Członkowie Zarządu: prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski, dr Kinga Szczepanek, dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz, dr med. Katarzyna Matysiak-Luśnia, mgr Alina Górecka, mgr Magdalena Sumlet, mg Lilia Kimber-Dziwisz, dr hab. med. Mirosław Czuczwar

Ukonstytuowały się także:

Komisja Rewizyjna:

- dr Janusz Sznajder

- dr med. Piotr Wójcik

- dr med. Jacek Szopiński

Oraz Sąd Koleżeński

- dr Katarzyna Jarząb-Polut

- dr Ryszard Choruz

- mgr Magdalena Piętka

Wszystkim wybranym serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że będziemy mogli wspólnie pracować dla dobra Towarzystwa.

Przypominam, że na stronach Wydawnictwa Scientifica dostępna jest już kolejna publikacja naszego Towarzystwa, tym razem dotycząca żywienia dojelitowego w warunkach domowych! Jest to podręcznik nie tylko dla pacjentów. Zapraszam do lektury.

Życzę udanych wakacji,
Stanisław Kłęk

 

Nadchodzące wydarzenia
ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition ESPEN COURSE OF CLINICAL NUTRON AND MATABOLIC ESEPN CONGRESS | Madryt 1-4.9.2018 Podstawy publikowania w naukach medycznych

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo SCietnifica

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy