"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

W najbliższych dniach spotykamy się w Gdyni na X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej (21.04.2018). Program zapowiada się bardzo ciekawie, w tym roku tematem są nowe trendy żywienia w chorobach przewlekłych.

W czerwcu serdecznie zapraszam na Jubileuszowy, XX-ty Zjazd naszego Towarzystwa. Odbędzie się on w dniach 14-16 czerwca 2018 w tradycyjnym miejscu, czyli Hotelu Warszawianka w Jachrance. Zjazd zapowiada się bardzo ciekawie, gdyż swój udział potwierdzili już między innymi: Daren Heyland, Stephane Schneider, Gunnar Elke, Arved Weimann, Robert Martindale, Kalliopi Anna Poulia, Michael Chourdakis, Alastair Forbes, Jon Shaffer i Simon Gabe.

Nowością będzie sesja o żywieniu w sporcie, a także LLL na temat. Dużo czasu poświęcimy żywieniu w chorobach nerek, niewydolności przewodu pokarmowego, krytycznie chorym, onkologii i chirurgii. Nie zabraknie innych tradycyjnie poruszanych tematów. Przed zjazdem odbędzie się kurs z zakresu żywienia w warunkach domowych, III moduł Szkoły i kursy LLL (vide niżej).

Ważne daty:

- rejestracja: 1-30 maja 2018 (http://polspen.pl/zjazd-2018/zjazd-xx)

- nadsyłanie streszczeń: 15 IV – 10 V 2018 (proszę wysyłać pod adres: straszczeniaxx@polspen.pl)

Informuję także, że kolejne kursy LLL odbędą się przed Zjazdem, będą to:

- Topic 25 – Nutritional Support in Neurological Diseases (13.06.2018, 9.00 – 13.00)
- Topic 37 – Nutrition and Sports (13.06.2018, 14.00 -18.00)

Zapisy przyjmuje dr Katarzyna Matysiak-Luśnia (mail: mi_anest@op.pl) W mailu proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy, specjalizację, login do systemu LLL i zarejestrować się na www.espen.org, zakładka LLL. Opłata na jeden moduł - 150 PLN (opłatę proszę wnieść na konto POLSPEN – nr konta w zakładce Członkostwo).

Przypominam, że na stronach Wydawnictwa Scientifica dostępna jest już kolejna publikacja naszego Towarzystwa, tym razem dotycząca żywienia dojelitowego w warunkach domowych! Jest to podręcznik nie tylko dla pacjentów. Zapraszam do lektury.

Serdecznie pozdrawiam,
Stanisław Kłęk


 

Nadchodzące wydarzenia
NOWE TRENDY ŻYWIENIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH Podstawy publikowania w naukach medycznych

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo SCietnifica

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy