"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zakończył się 39-ty Zjazd Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN), który tym razem odbył się w Hadze. Zjazd był bardzo udany dla Polski, gdyż:

- zajęliśmy 10 miejsce jeśli chodzi o ilość wysłanych streszczeń

- połowa z tych doniesień była wyróżniona, a jedna była prezentacją ustną (prof. Jacek Sobocki)

- dr Aleksandra Kapała została wybrana przez Komisję Edukacyjną do wygłoszenia wykładu o roli suplementów diety w leczeniu choroby nowotworowej

- mgr Magdalena Piętka (Skawina) została stałym członkiem komitetu edukacyjnego ESPEN, czyli Educational and Clinical Practice Committee na okres 4 lat

Zapraszamy również na Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding ESPEN Experts’ Course, który odbędzie się w Krakowie/ Skawinie w dniach 3-4 listopada 2017. Więcej informacji: magpietka@gmail.com

Ponadto przypominam, że 41-szy Zjazd ESPEN odbędzie się w Polsce, w Krakowie, w terminie 30.08-3.09.2019

Najpierw jednak zapraszamy na XX Jubileuszowy zjazd naszego Towarzystwa: 14-16 czerwca 2018

Po raz pierwszy podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Ogólnopolskiej Sekcji Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego uczestnicy będą mogli wziąć udział w kursach LLL (Leonardo da Vinci Life Long Learning Programme (LLL).
W ramach współpracy z ESPEN Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) organizuje te kursy od 2010 r. System nauki LLL to ogólnoeuropejski system edukacyjny dotyczący żywienia klinicznego opracowany i nadzorowany przez ESPEN.
Wykłady prowadzą certyfikowani przez ESPEN wykładowcy. System składa się z modułów internetowych oraz z tzw. kursów "LIVE" i, po zdaniu egzaminu końcowego, może zakończyć się certyfikatem ESPEN w dziedzinie żywienia klinicznego.
Przed zapisaniem się na kurs "LIVE" należy zarejestrować się bezpłatnie na stronie www.espen.org w zakładce LLL i uzyskać dostęp do systemu LLL.
Po rejestracji można korzystać nieodpłatnie z treści modułów internetowych. Zawierają one materiały edukacyjne ze wszystkich dziedzin żywienia klinicznego opracowane i aktualizowane przez ekspertów. Przygotowując się do modułu "LIVE" należy zapoznać się z materiałami edukacyjnymi na dany temat.
Podczas Konferencji odbędą się 2 moduły "LIVE":
16.11.2017 godz. 14.00-18.00 Topic 9 Approach to Parenteral Nutrition
17.11.2017 godz. 9.00-13.00 Topic 18 Nutritional Support in Intensive Care Unit (ICU) Patients.
 
Zapisy przyjmuje dr n. med. K. Matysiak-Luśnia-koordynator kursów ESPEN w Polsce (mi_anest@op.pl). W mailu zgłoszeniowym proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy, specjalizację, login do systemu LLL. Przed kursem NALEŻY zarejestrować się na stronie www.espen.org zakładka LLL.
Rejestracja jest bezpłatna. Opłata za jeden moduł wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść na konto POLSPEN-u PRZED rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na maila mi_anest@op.pl.
Zapraszam do skorzystania z tej formy kształcenia — Katarzyna Matysiak-Luśnia

IV MODUŁ  - POLSKA SZKOŁA ŻYWIENIA I METABOLIZMU, 9-10 listopada 2017, Ośno Lubuskie
Liczba miejsc ograniczona – rejestracja pod adresem:dmankowska.wierzbicka@gmail.com — Program

 

Bardzo serdecznie pozdrawiam,

Stanisław Kłęk

 

Nadchodzące wydarzenia
NutritionDay Worldwide WCCN2017 Podstawy publikowania w naukach medycznych Podstawy publikowania w naukach medycznych Studia nutrition day Kopenhaga

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo SCietnifica

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy