"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Wielu sukcesów w Nowym Roku dla Wszystkich Państwa! W tym roku będzie się dużo działo w tematach związanych z leczeniem żywieniowym. Już od początku ruszamy pełną parą! Zapraszamy na nasze aktywności w pierwszym kwartale:

- po pierwsze, zapraszamy do Bydgoszczy, na IV Sympozjum pt. Terapia Żywieniowa w Onkologii. Data: 2 luty 2018. Informacje można znaleźć pod adresem: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl/

- po drugie, zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 24 lutego 2018 w Warszawie, w Hotelu Courtyard Marriot, ul. Żwirki i Wigury. Początek godzina 11.00.

- po trzecie, zapraszamy na kurs specjalistyczny pt. Żywienie osób starszych (17 marca 2018, Warszawa), więcej informacji obok oraz pod adresem: http://zdk.wum.edu.pl/

Oczywiście, przypominam o konieczność odnowienia członkostwa zbiorowego ESPEN. Osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) proszone są o zapłacenie składki blokowej na konto naszego Towarzystwa do połowy stycznia 2018 roku! Zasady są następujące:

  1. składka zwykła, ‘dla zwykłych dorosłych’  wynosi  90 EURO (przeliczenie na PLN po kursie dnia).

  2.  składka dla osób do 32 roku życia oraz po 65 roku życia wynosi 40 EURO

Co otrzymujecie Państwo w zamian? Po pierwsze, blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Po drugie, każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze Towarzystwa. Ponadto, ma pełny dostęp do strony internetowej ESPEN, która od niedawna została scalona z portalem LLL.

Nowe osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki oraz przesłanie na adres prezes@polspen.pl zgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji.

 

Muszę Państwu również przypomnieć o opłatach członkowskich w POLSPEN i ESPEN. Tak więc, po pierwsze zwracam się do Państwa również z prośbą o uregulowanie składek członkowskich naszego Towarzystwa za rok bieżący (150 PLN) oraz lata ubiegłe. Można to zrobić wykonując przelew na konto: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

Pozdrawiam serdecznie,

Stanisław Kłęk

Nadchodzące wydarzenia
NutritionDay Worldwide WCCN2017 Podstawy publikowania w naukach medycznych Podstawy publikowania w naukach medycznych Studia nutrition day Kopenhaga

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo SCietnifica

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy