Odszedł od nas Profesor Bruno Szczygieł

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z głębokim żalem pragnę poinformować, że dzisiaj odszedł od nas Profesor Bruno Szczygieł – wybitny nauczyciel, mentor i pionier w dziedzinie żywienia klinicznego w Polsce. Profesor Szczygieł, autor wielu cenionych publikacji dotyczących leczenia żywieniowego, pełnił kluczowe funkcje akademickie, m.in. jako Prodziekan i Dziekan I Wydziału Lekarskiego, a także Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej.

W latach 1986-1998 inicjował i skutecznie kierował Sekcją Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przekształconą później w Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), będąc Prezesem Zarządu Głównego w kadencji 1998–2002. Jego wpływ na rozwój leczenia żywieniowego w Polsce jest nieoceniony.

Kilka miesięcy temu, Profesor Szczygieł wyraził dumę z osiągnięć POLSPEN i wyraził pewność co do przyszłości towarzystwa. W obliczu jego odejścia, jako aktualny Prezes POLSPEN, pragnę zapewnić Państwa, że będę konsekwentnie kontynuować jego dziedzictwo i wspierać nasze starania związane z propagowaniem leczenia żywieniowego.

Profesor Bruno Szczygieł wierzył w nasze możliwości, a my, jako członkowie zarządu, zdajemy sobie sprawę, że teraz to na nas spoczywa misja kontynuacji jego dzieła. Jego duch i naukowe zaangażowanie pozostaną dla nas inspiracją. W obliczu wszelkich trudności, ufamy, że nadal będziemy mogli polegać na jego nieustającym wsparciu, które będzie dla nas przewodnikiem i motywacją.

Z wyrazami szacunku i zaangażowania,
Dorota Mańkowska Wierzbicka Prezes POLSPEN wraz z Członkami Zarządu