NUTRITION DAY 6-10.11.2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy Was serdecznie zaprosić do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń medycznych w roku – Malnutrition Awareness Week (MAW) – Tygodniu Świadomości na Temat Niedożywienia związanego z chorobą, który odbędzie się w dniach 6-10 listopada 2023. To wyjątkowy czas, podczas którego chcemy razem z Wami skupić uwagę na walce z niedożywieniem w kontekście choroby.

W szczególności chcielibyśmy podkreślić niezwykłe znaczenie 9 listopada 2023 roku, gdy to odbędzie się kolejna edycja nutritionDay. To wyjątkowa okazja, aby sprawdzić i podnieść poziom opieki żywieniowej w Waszych placówkach medycznych. Zachęcamy nie tylko szpitale, ale także oddziały onkologiczne, oddziały intensywnej terapii oraz domy opieki długoterminowej do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Dlaczego warto wziąć udział w nutritionDay 2023?

1. Dla pacjentów: Poprawa opieki żywieniowej w Waszych placówkach oznacza lepsze wyniki leczenia i większe szanse na zdrowie. Nasza inicjatywa przyczynia się do podniesienia jakości życia pacjentów.
2. Dla personelu medycznego: Udział w nutritionDay to doskonała okazja do nauki i doskonalenia praktyk żywieniowych. Dzięki temu możecie dostarczać jeszcze lepszą opiekę swoim pacjentom.
3. Dla Waszej jednostki: Wzięcie udziału w nutritionDay to nie tylko okazja do rozwoju, ale również możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa oraz raportu porównującego Wasze wyniki do standardów referencyjnych jednostek o podobnym profilu.

Nie zapominajmy, że walczymy z niedożywieniem, które jest jednym z najważniejszych wyzwań w medycynie. Razem możemy zdziałać wiele!
Zapraszamy Was do wspólnego zaangażowania w walkę z niedożywieniem i poprawy opieki żywieniowej w Waszych placówkach. Dołączcie do nas na nutritionDay 2023 i bądźmy razem w tej ważnej misji.

NutritionDay 2023

formularz zgody ośrodka na udział w badaniu-9.11.23

INFO o MAW i ND

OIT

szpital

zakład opiekuńczo-leczniczy

Z poważaniem,
Dorota Mańkowska Wierzbicka
Prezes POLSPEN

Dr n. med. Kinga Kupczyk
Koordynator Nutrition Day w Polsce