"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

 

XIV Zjazd i XXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa naszego Towarzystwa przeszła do historii. W imieniu Zarządu Głównego oraz swoim chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział, który był rekordowy właściwie pod każdym względem: nie tylko liczby uczestników (ponad 440 osób zarejestrowanych), kursantów LLL (ponad 25 osób na każdym z 3 modułów), uczestników Szkoły i kursu dla członków Zespołów Żywieniowych (186 osób), ale i programu naukowego: ponad 86 wystąpień wygłoszonych przez prelegentów z 5 kontynentów, w tym Prezesów towarzystw żywieniowych z 5 krajów. A goście z Polski? Co tu dużo mówić – klasa sama w sobie: Profesor Andrzej Kubler, Prof. Piotr Heczko, Jerzy Strużyna, Mariusz Wyleżoł, Pani Prof. Lucyna Ostrowska, Prezesi Towarzystw: Hanna Jankowiak-Gracz i Danuta Gajewska – jesteśmy dumni, że byli z nami!

Jesteśmy również ogromnie zadowoleni, że mogliśmy spotkać się z gronem specjalistów rehabilitacji medycznej pod przewodnictwem Pani Prof. J. Kujawy-musimy te spotkania kontynuować, bo pokazują one jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia!

Jak zwykle olbrzymie wrażenie wywarły wystąpienia Profesorów: Stanley Dudricka oraz Bruno Szczygła – spotkania z ludźmi tego pokroju uczą szacunku, pokory i wskazują na ogromną wiedzę do której należy próbować się zbliżyć.

Mamy nadzieję, że tematyka i sposób organizacji przypadł Państwu do gustu  - jeżeli nie, to proszę o uwagi, ruszamy bowiem z przygotowaniami do kolejnego, XV-tego, czyli Jubileuszowego Zjazdu!

Serdecznie gratuluję Autorom nagrodzonych prac: Zespołom z Warszawy i Bydgoszczy (zakładka Aktualności), gratuluję również kolejnym Absolwentom Szkoły: Doktor Małgorzacie Jankowskiej, doktorom: Krzysztofowi Figule, Tomaszowi Kowalczykowi oraz Waldemarowi Szafrańskiemu.

Informuję Państwa również, iż decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTŻPiD nasze Towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu – zgodnie z profilem swojego działania oraz sugestią ESPEN. Myślę, że to bardzo słuszna decyzja, albowiem jak Państwo na pewno zauważyliście, profil działalności Towarzystwa rozszerza się systematycznie i nie ogranicza się jedynie do żywienia klinicznego – medycyna idzie bowiem niezmiennie do przodu.

Jeszcze raz dziękuję za liczne przybycie i czynny udział w Zjeździe!

Stanisław Kłęk


 

Partnerzy