"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kolejne kursy LLL odbędą się w Jachrance, przed zjazdem POLSPEN, 14-16 czerwca 2018 roku.Będą to:

Topic 25 Nutritional Support in Neurological Diseases 13.06.2018 godz. 9.00-13.00
Topic 37 Nutrition and Sports 13.06.2018 godz. 14.00-18.00

Zapisy przyjmuje dr K. Matysiak-Luśnia (mi_anest@op.pl). W mailu zgłoszeniowym proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy, specjalizację, login do systemu LLL. Przed kursem NALEŻY zarejestrować się na stronie www.espen.org zakładka LLL.
Rejestracja jest bezpłatna. Opłata za jeden moduł wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść na konto POLSPEN-u PRZED rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na maila mi_anest@op.pl lub wziąć ze sobą na kurs.

SPONSOR PLATYNOWY

SPONSOR ZŁOTY

SPONSOR SREBRNY

SPONSORZY BRĄZOWI

POZOSTALI SPONSORZY