"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Działalność Szkoły

Zakończone moduły

6-7 październik 2011, Warszawa: moduł II – żywienie do- i pozajelitowe w praktyce

Program zajęć:

Moduł 2 – „Dostępy poza- i dojelitowe w leczeniu żywieniowym”

6.10.2011r.

 14.00 – 14.20 Zasady bezpiecznego leczenia żywieniowego        M. Łyszkowska

14.20 – 15.20  Dostęp żylny w żywieniu pozajelitowym (dorośli)

Powikłania dostępu żylnego:    centralnego / obwodowego,  miejscowe, zakrzepowe,    infekcyjne  T. Korta

15.45 – 16.45  Dostęp żylny w żywieniu pozajelitowym (dzieci)

Powikłania dostępu żylnego:    centralnego / obwodowego,   miejscowe,  zakrzepowe  infekcyjne   D. Polnik

16.45 – 17.45  Zasady opieki nad dostępem żylnym         K. Szczepanek

17.45 – 18.45  Powikłania wczesne i późne centralnego dostępu żylnego          K. Szczepanek

           

7.10.2011r.

09.15 – 10.15  Żywienie drogą zgłębników żołądkowych / jelitowych (rodzaje zgłębników, zakładanie, bezpieczne utrzymywanie, powikłania, dorośli / dzieci)  K. Karwowska

10.15 – 11.30  Gastrostomie (chirurgiczne / endoskopowe, rodzaje PEG, PEG-J, G-tube, niskoprofilowe, technika zakładania, bezpieczne utrzymywanie, wymiana, powikłania, dorośli / dzieci)      K. Bogucki / S. Kłęk

11.30 – 12.00  PRZERWA

12.00 – 12.45  Technika podaży pokarmu przez sztuczny dostęp żołądkowy (dorośli / dzieci)     M. Łyszkowska

12.45-13.30    Analiza wskazań do stosowania poszczególnych dostępów żywieniowych.          M. Łyszkowska

13.30 – 14.20  OBIAD

14.20 – 15.00  Jejunostomie / mikrojejunostomie (rodzaje, zakładanie, utrzymywanie, technika podaży pokarmu, powikłania)     W. Cebulski

 

 I moduł Szkoły odbył się w dniach 15-17 czerwca 2011 w Jachrance. Program obejmował:


16.06.2011r. (czwartek)

16.00-17.00    Niedożywienie jako wskazanie do leczenia żywieniowego 

Zasady bezpiecznego żywienia enteralnego i parenteralnego          Małgorzata Łyszkowska

17.00-18.15    Preparaty do żywienia pozajelitowego i dojelitowego         Małgorzata Łyszkowska

18.30-19.30    Modyfikacja żywienia pozajelitowego zależna od sytuacji klinicznej         Marek Olewiński

17.06.2011r. (piątek)

08.30-10.30    Żywienie enteralne – wskazania, zasady, powikłania           Anna Zmarzły

10.45 – 12.30  Analiza wybranych programów żywieniowych        Anna Zmarzły, Małgorzata Łyszkowska


Partnerzy