"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Certyfikaty Szkoły

Certyfikaty Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu posiadają:

- prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł

- prof. dr hab. med. Marek Pertkiewicz

- dr med. Teresa Korta

- dr med. Małgorzata Łyszkowska

- dr med. Włodzimierz Cebulski

- dr hab. med. Maciej Słodkowski

- dr med. Waldemar Pawłowski

- prof. dr hab. med. Robert Słotwiński

- prof. dr hab. med. Ireneusz W. Krasnodębski

- prof. dr hab. med. Andrzej Szawłowski

- dr med. Agnieszka Gawęcka

- dr med. Krzysztof Bogucki

- dr med. Katarzyna Popińska

- dr med. Jarosław Kierkuś

- dr med. Michał Talarek

- dr hab. med. Mikołaj Spodaryk

- dr med. Jan Kalaciński

- dr med. Jacek Sobocki

- dr med. Piotr Szybiński

- dr med. Kinga Szczepanek

- dr med. Stanisław Kłęk

- dr med. Monika Brzezińska

- dr med.  Łukasz Kassolik

- dr med.  Anna Zmarzły

- prof. dr hab. med. Wiesława Łysiak-Szydłowska

- dr med.  Agnieszka Szlagatys -Sidorkiewicz

- dr med.  Sylwia Małgorzewicz

- dr med.  Jarosław Szefel

- prof. dr hab. med. Wiesław Janusz Kruszewski

- dr med.  Józef Bojko

- dr med.  Krystyna Urbanowicz

 - prof. dr hab. med. Bogusław Kędra

- dr med.  Zbigniew Kamocki

- dr med. Bogdan Zalewski

- dr med. Zdzisław Piotrowski 

- prof. dr hab. med. Piotr Paluszkiewicz

- prof. dr hab. med.  Sławomir Rudzki

- dr med. Przemysław Matras

- dr med. Waldemar Mąkosa

- dr med. Tomasz Jaworski

- prof. dr hab. med. Stanisław Głuszek

- dr med. Marlena Jakubczyk

- dr med. Maciej Matczuk

- dr med. Marek Kunecki

- dr med.  Katarzyna Karwowska

- dr med.  Urszula Skowrońska-Piekarska

- dr med.  Konrad Matysiak

- dr med. Dorota Mańkowska

- dr med. Mariola Lembas-Sznabel

- mgr Krystyna Majewska

- mgr Iwona Fołtyn

- mgr Monika Kupiec

- mgr Magdalena Sumlet

- dr farm. Maria Ciszewska-Jędrasik

- mgr farm. Justyna Zamarska

- dr farm. Hanna Jankowiak-Gracz

-mgr farm. Bożenna Tondys

- dr med. Waldemar Szafrański

- dr Tomasz Kowalczyk

- dr Krzysztof Figuła

- dr Małgorzata Jankowska


Partnerzy