"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Przewodnicząca Sekcji Paliatywnej POLSPEN

dr. n. med. Katarzyna Matysiak-Luśnia

specjalista anestezologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej

tel. +48 507141132
mail: mi_anest@op.pl, katarzyna.matysiak.lusnia@gmail.com

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK we Wrocławiu
Poradnia Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Jeleniej Górze
Hospicjum Domowe w Jeleniej Górze
Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"


Zastępca Przewodniczącej Sekcji

dr. n. med. Mariola Lembas-Sznabel

tel. +48 607577520
mail: lembas.sznabel@gmail.com

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
Samodzielna Pracownia Opieki Długoterminowej


Sekretarz Sekcji

lek. med. Przemysław Baranowski

tel. +48 604579931
mail: abcd51@op.pl

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej
Oddział Medycyny Paliatywnej, Zespół Żywieniowy i Poradnia Żywienia
Pozajelitowego i Dojelitowego Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy


Partnerzy