"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Przewodnicząca Sekcji Onkologii Klinicznej:
lek. Aleksandra Kapała
Dział Żywienie Kliniczne
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 22/546 29 97 lub 22/546 2208
email: aleksandrakapala@interia.pl

 

 


Wiceprzewodniczący:

Dr n med Michał Jankowski,
Katedra Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Zespół ds Terapii Żywieniowej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Tel. +48 52 3743412
e-mail: michaljankowski@post.pl

 

 

 

 

 


Sekretarz Sekcji:
mgr Agnieszka Surwiłło
Dział Żywienie Kliniczne
Klinika Nowotworów Głowy i Szyi
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 22/546 29 97 lub 22/546 2208
email: agasurwillo@gmail.com

 


Partnerzy