"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Sekcja Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu, rozpoczęła działalność w styczniu 2016 roku.

Jej celem jest integrowanie aktywności wszystkich zainteresowanych tematyką żywieniową u chorych onkologicznych oraz stworzeniem miejsca do dyskusji na temat problemów żywieniowych tych chorych.

Sekcja działa w ramach określonych statutem  Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu i jest otwarta dla wszystkich specjalności medycznych.


Partnerzy