"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Stanisław Kłęk - Niedożywienie i niedożywienie szpitalne Dokumentacja NFZ
Stanisław Kłęk - Specyfika leczenia żywieniowego pacjenta z nowotworem przewodu pokarmowego: spojrzenie chirurga

Aleksandra Kapała - Nowotwory złośliwe regionu głowy i szyi leczenie żywieniowe
Aleksandra Kapała - ORAL NUTRITIONAL SUPPLEMENTS (ONS) W ONKOLOGII
Aleksandra Kapała - POWIKŁANIA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
Aleksandra Kapała - ŻYWIENIE KLINICZNE CHORYCH Z NOWOTWORAMI PRZEWODU POKARMOWEGO SPOJRZENIE OKIEM ONKOLOGA
 

Joanna Krawczyk-Lipiec - Ogólne zasady żywienia pozajelitowego ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory
Joanna Krawczyk-Lipiec - Specyfika żywienia i leczenia żywieniowego chorych na nowotwory układu krwiotwórczego

Marlena Jakubczyk - A co po wypisie ze szpitala? Czyli domowe żywienie do i pozajelitowe chorego z chorobą onkologiczną oraz żywienie chorych paliatywnych

Agnieszka Surwiłło - DIETETYKA CZĘŚĆ I: PORADA DIETETYCZNA PODSTAWOWA W TRAKCIE CHEMIOTERAPII I RADIOTERAPII I W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM
Agnieszka Surwiłło - DIETETYKA CZĘŚĆ II: PORADA DIETETYCZNA W SYTUACJI SZCZEGÓLNEJ, CZYLI TRUDNY PACJENT

Irena Kruczyk - Co to jest refeeding syndrome? Zespół ponownego odżywienia
Irena Kruczyk - Żywienie do- i pozajelitowe pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii z chorobą nowotworową

Jacek Szopiński - Procedura ERAS w onkologii
Jacek Szopiński - Powikłania żywienia dojelitowego w onkologii

Marta Bijak-Ulejczyk - Leki antykachektyczne
Marta Bijak-Ulejczyk - Żywienie Dojelitow

Magdalena Pietka - INTERAKCJE LEKOWE między cytostatykami a składnikami żywienia pozajelitowego i dojelitowego
 


Partnerzy