"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


SPIS TREŚCI:

Artykuły oryginalne / Original articles


Długoterminowe leczenia żywieniowe: wpływ emulsji opartej na bazie oliwy z oliwek na czynność wątroby.
Stanisław Kłęk, Lucyna Walewska, Lucyna Ścisło

Interwencja żywieniowa u chorej na jadłowstręt psychiczny - opis przypadku.
mgr Natalia Mogiłko

Polskie zalecenia na temat żywienia w onkologii - część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe).
Stanisław Kłęk, Jerzy Jarosz, Aleksandra Kapała, Joanna Krawczyk, Małgorzata Misiak, Kinga Szczepanek, Maciej Krzakowski, Jacek Jassem


Artykuły poglądowe / Review articles

Problemy jakości życia pacjentek z jadłowstrętem psychicznym.
Dominika Salwach-Kuberska, Mikołaj Majkowicz, Wiesława Łysiak-Szydłowska

Nie za dużo i nie za wcześnie - bezpieczne włączanie żywienia pozajelitowego.
Kinga Szczepanek

Wytyczne / Guidelines

Wytyczne dotyczące opieki okołozabiegowej nad pacjentami poddawanymi pankreatoduodenektomii: Zalecenia Towarzystwa ERAS®.
Kristoffer Lassen, Marielle M. E. Coolsen, Karem Slim, Francesco Carli, José E. de Aguilar-Nascimento, Markus Schäffer, Rowan W. Parks, Kenneth C. H. Fearon, Dileep N. Lobo, Nicolas Demartines, Marco Braga, Olle Ljungqvist and Cornelis H. C. Dejong, on behalf of the ERAS® Society, the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism and the International Association for Surgical Metabolism and Nutrition

 Zamów numer ONLINE!


Partnerzy