"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


SPIS TREŚCI: 

Artykuły poglądowe:

  • Sesja Złotego Sponsora XV Jubileuszowego Zjazdu PTŻPDiM: Rozwiązywanie problemów żywienia dojelitowego.  12
  • Zasady organizacji leczenia żywieniowego.  17
  • Miejsce glutaminy w leczeniu żywieniowym: spojrzenie krytyczne w świetle medycyny opartej na faktach.  21
  • Immunonutrition in surgery: DOUBLE-EDGED SWORD.  25
  • Pielęgnowanie skóry wokół PEG’a porównanie stosowanych procedur. 29

Artykuł oryginalny:

  • Stężenie triglicerydów w osoczu noworodków z ekstremalnie małą urodzeniową masą ciała hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie.  33

Wytyczne:

  • Wytyczne dotyczące opieki okołooperacyjnej u chorych operowanych planowo z powodu chorób jelita grubego: zalecenia Towarzystwa ERAS® (Enhanced Recovery After Surgery). - część 1.  40 

 Zamów numer ONLINE!


Partnerzy