"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

SPIS TREŚCI:

Artykuł oryginalny

 • Ocena nawyków żywieniowych chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Assessment of dietary habits of patients with hypertension
  Paulina Borek,
  Anna Dardzińska

 Artykuły poglądowe

 • Stany ostre w chirurgii onkologicznej – aktualne zasady postępowania, rola oraz miejsce terapii żywieniowej. 
  Emergency states in surgical oncology – current approach 
  and role and the place of artificial nutrition.
  Andrzej W. Szawłowski
 • Choroba nowotworowa a metabolizm.
  Neoplastic disease and metabolism.
  Joanna Krawczyk,
  T
  eresa Korta, Leszek Kraj

Opis przypadku

 • Interwencja żywieniowa w powikłanej chorobie Leśniowskiego-Crohna – opis przypadku. Część I – leczenie podczas hospitalizacji
  Nutritional support in intricate Crohn’s disease – case report. - 
  Part I – treatment during hospitalization.
  Krzysztof Figuła,
  Tomasz Kowalczyk,
  Jan Kulig

WYTYCZNE ESPEN

 • Wytyczne ESPEN dotyczące żywienia pozajelitowego: onkologia 
 • ESPEN Guidelines on parenteral nutrition: Non-surgical oncology 
  F. Bozzetti,
  J. Arends,
  K. Lundholm,
  A. Micklewright,
  G. Zurcher,
  M. Muscaritoli

Zamów numer ONLINE!


Partnerzy