"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


SPIS TREŚCI:

Streszczenia wystąpień:
 

 • Dietetyka w praktyce – chory z cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną serca.  8
 • Leczenie żywieniowe oparte o EBM z perspektywy dietetyka.  8
 • Rola greliny w regulacji metabolizmu u osób z nadwagą lub otyłością.  9
 • Metabolic response to trauma / surgery and relation of energy expenditure to severity of trauma.  9
 • Nowelizacja norm żywienia. Co nowego w praktyce?  10
 • Farmakokinetyka a żywienie dojelitowe w codziennej praktyce.  10
 • Nutrition Support of Geriatric Surgical Patients.  11
 • Grzybica przewodu pokarmowego u chorej żywionej dojelitowo przez zgłębnik nosowo - żołądkowy – opis przypadku.  12
 • Stan odżywienia chorych na raka jelita grubego.  12
 • Praktyczne możliwości żywienia dożylnego w Polsce.  13
 • Zespół Parkinsonowski jako objaw niedożywienia po wieloodcinkowej resekcji jelita cienkiego i hemikolektomii z powodu choroby nowotworowej.  14
 • Tolerancja karmienia doustnego u noworodków z ileostomią i kolostomią końcową.  15
 • Analiza wpływu żywienia pozajelitowego na zapotrzebowanie i zasoby witaminy B1 w ustroju człowieka.  16
 • Ocena wykorzystania obowiązkowego kwestionariusza oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych.  17
 • Tolerancja metaboliczna dożylnych mieszanin żywieniowych wzbogacanych w glutaminę i olej rybi vs mieszanin standardowych u pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych.  18
 • Życie po wyleczeniu nowotworu złośliwego – główne problemy żywieniowe jako konsekwencje choroby i terapii.  19
 • Emulsje tłuszczowe w długoterminowym żywieniu pozajelitowym.  19
 • Optymalizacja żywienia pozajelitowego.  20
 • Pharmaconutrition in the perioperative care. (Farmakożywienie w opiece okołooperacyjnej).  20
 • Wspomagana laparoskopowo przez skórna endoskopowa gastrostomia u dzieci z ciężką skoliozą i związanym z nią przemieszczeniem trzewi.  21
 • Raport z oceny stanu odżywienia chorych przyjmowanych do oddziałów SP CSK im. Prof. K. Gibińskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  21
 • Wrodzone wady metabolizmu - doświadczenia własne z pracy dietetyka w szpitalu pediatrycznym.  22
 • Rola terapii dietetycznej w prewencji niedożywienia u osób z przewlekłą chorobą nerek w okresie leczenia zachowawczego.  22
 • Leczenie żywieniowe w leczeniu przetok przewodu pokarmowego.  23
 • Konieczność stosowania żywienia pozajelitowego u pacjentki z rozpoznaną celiakią i powtarzającymi się epizodami tężyczki.  24
 • Zakażenia u noworodków leczonych chirurgicznie.  25
 • Ocena sposobu żywienia pacjentów w wybranych jednostkach lecznictwa zamkniętego na terenie województwa pomorskiego.  26
 • Rzadkie wskazania do żywienia pozajelitowego u dzieci.  26
 • Rola adipokin u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.  27
 • Otyłość sarkopeniczna – nowy problem, ale czy tylko w geriatrii?  28
 • Tworzenie i działanie zespołów żywieniowych. Realia pracy dietetyka w szpitalu.  29
 • Nowe oblicze zaburzeń odżywiania: pregoreksja,
 • diabulimia, ortoreksja - medialne fakty czy poważne zagrożenie?  29
 • Ocena stanu odżywienia osób starszych zakwalifikowanych do operacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.  30
 • Długoterminowa obserwacja wyników leczenia dietetycznego otyłości.  31
 • Peroksydacja lipidów w mieszaninach AIO.  32
 • Analiza parametrów czerwonokrwinkowych u pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo w pierwszych 6 miesiącach terapii.  33
 • Lipidowe zapalenie płuc jako powikłanie stosowania diety ketogennej u 14-miesięcznego chłopca z lekooporną padaczką - opis przypadku.  34
 • Ocena stanu odżywienia u ciężko chorych z zakażeniami, leczonych w oddziale intensywnej terapii.  35
 • Wpływ niedożywienia na stężenie białek Bax, Bcl-2 i NF-қB u chorych operowanych z powodu raka trzustki – próba modulacji żywieniem.  36
 • Wpływ stanu odżywienia i zakażeń na ekspresję genów wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej.  37
 • Zasadność utworzenia aptecznej pracowni żywienia pozajelitowego w szpitalu pediatrycznym – oszczędności
 • związane z przygotowywaniem przez Aptekę mieszanin żywieniowych dla pacjentów leczonych w warunkach domowych.  38
 • Interakcje leków z żywieniem pozajelitowym – problemy i zagrożenia.  39
 • Analiza wektorów impedancji u ciężko chorych z zakażeniami.  40
 • Eikozanoidy – istotne molekuły w sygnalizacji międzykomórkowej.  41
 • Nutrition of the critically ill obese patient.  41
 • Analiza wpływu leczenia onkologicznego na zmianę odczuwania smaku i sposobu żywienia u dzieci z chorobą nowotworową.  42
 • Zaburzenia odżywiania u chorych z chorobą Alzheimera – co zmieni interwencja dietetyczna?  43
 • Ocena stanu odżywienia chorych na raka głowy trzustki.  43
 • Wybrane problemy żywienia dojelitowego i pozajelitowego na podstawie analizy ankiet wypełnionych
 • przez uczestników X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-naukowej „Żywienie enteralne i parenteralne”.  44
 • Pozajelitowe żywienie domowe pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – rola farmaceuty. 44

 Zamów numer ONLINE!


Partnerzy