"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Zarząd PTŻPDiM

Prezes Zarządy Głównego: 
dr hab. med. Stanisław Kłęk

Vice-Prezes: 
dr med. Włodzimierz Cebulski

Vice-Prezes: 
dr med. Małgorzata Łyszkowska

Skarbnik: 
dr med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Sekretarz: 
dr hab. med. Zbigniew Kamocki

Członkowie:
prof. dr hab. med. Maciej Słodkowski
dr Kinga Szczepanek
dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz
dr med. Katarzyna Matysiak-Luśnia
mgr Alina Górecka
mgr Magdalena Sumlet
mgr Lilia Kimber-Dziwisz
dr hab. med. Mirosław Czuczwar


Partnerzy