"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Komisja Rewizyjna PTŻPDiM

Główna Komisja Rewizyjna: 
dr Janusz Sznajder
dr med. Piotr Wójcik
dr med. Jacek Szopiński


Partnerzy