"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Podstawy publikowania w naukach medycznych

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ rozpoczęło rekrutację na studia podyplomowe „Podstawy publikowania w naukach medycznych”.

 

Studia skierowane są do wszystkich zainteresowanych publikowaniem artykułów medycznych na najwyższym poziomie. ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności przygotowywania publikacji zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami redakcji prestiżowych czasopism naukowych.

 

Główny nacisk położony został na praktyczną naukę przygotowywania manuskryptu, opracowywania i prezentacji wyników. W trakcie dwusemestralnego kursu słuchacze będą mogli zapoznać się z metodologią badań naukowych, podstawami statystyki medycznej, nauczą się korzystać z zaawansowanych medycznych baz danych. Oprócz tego poruszone zostaną również aspekty związane ze zgłaszaniem artykułu do recenzji i strategii odpowiedzi na uwagi recenzentów. Oprócz tego zaplanowano zajęcia poświęcone przygotowywaniu prezentacji, wystąpień i plakatów konferencyjnych oraz sztuce wystąpień publicznych. Po ukończeniu zajęć słuchacz zdobędzie warsztat pozwalający mu na samodzielne przygotowanie publikacji medycznej, która będzie w sposób atrakcyjny przedstawiać otrzymane wyniki i spełniać wszystkie wymagania stawiane współczesnym publikacjom medycznym.

 

Zajęcia prowadzone będą przez wybrane starannie grono wybitnych specjalistów z UJ oraz z innych uczelni medycznych w Polsce. Reprezentują oni różne dyscypliny medyczne, dzięki czemu możliwe będzie zwrócenie uwagi na specyfikę publikacji w różnych dziedzinach medycznych. Wszyscy wykładowcy oprócz wcześniej zdobytego bogatego doświadczenia w publikowaniu nadal aktywnie uczestniczą w procesie przygotowywania manuskryptów zarówno jako autorzy wiodący, jak i recenzenci.

 

Szczegółowe informacje na temat studiów oraz sposobu rekrutacji znajdują się na stronie MCKP UJ:

 

http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=7267

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji.

 


 1. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych 15-16.11.2018 , Warszawa, Hotel Radisson Blu Grzybowska 24

 2. Kurs LLL

 3. ESPEN Workshops - Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding

 4. Program ramowy kursu HAN 2018

 5. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 6. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 7. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 8. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 9. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 10. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 11. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 12. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 13. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 14. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 15. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 16. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 17. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 18. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 19. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 20. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 21. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 22. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 23. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 24. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 25. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 26. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 27. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 28. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 29. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 30. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 31. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 32. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 33. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 34. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 35. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 36. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 37. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 38. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 39. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 40. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 41. 6th Baltic Countries Meeting

 42. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 43. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 44. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 45. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 46. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 47. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 48. NutritionDay - Newsletter

 49. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 50. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 51. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 52. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 53. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 54. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 55. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 56. Piłkarski dzień żywienia

 57. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 58. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 59. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 60. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 61. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 62. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 63. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 64. Deklaracja Adriatycka

 65. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 66. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 67. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 68. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 69. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 70. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 71. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 72. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 73. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 74. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 75. Spotkanie w Centrum Onkologii

 76. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 77. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 78. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 79. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 80. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 81. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 82. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 83. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 84. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 85. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 86. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 87. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 88. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 89. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 90. Nowe kursy PTŻPiD

 91. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 92. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 93. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 94. Jesteśmy razem już ponad rok!

 95. XIII Zjazd ESPEN 2011

 96. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 97. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 98. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 99. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 100. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 101. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 102. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 103. Sytuacja prawna PTŻPiD

 104. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 105. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 106. Nutrition Day

 107. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 108. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 109. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy