"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

Lista ostatnio dodanych materiałów z kursów:

 1. Gdynia 8 IV 2016 - Wybór drogi leczenia część 2 - Stanisław Kłęk
 2. Gdynia 8 IV 2016 - Planowanie Interwencji Żywieniowej - Stanisław Kłęk
 3. Gdynia 8 IV 2016 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Stanisław Kłęk
 4. Gdynia 8 IV 2016 - Rodzaje dostępów do przewodu pokarmowego i układu naczyniowego - Stanisław Kłęk
 5. Gdynia 8 IV 2016 - Powikłania żywienia dojelitowego - Jarosław Szefel
 6. Gdynia 8 IV 2016 - Organizacja zespołu żywieniowego w szpitalu - Jarosław Szefel
 7. Gdynia 8 IV 2016 - Leczenie żywieniowe u dzieci - Marta Stankiewicz
 8. Gdynia 8 IV 2016 - Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia - Sylwia Małgorzewicz
 9. Gdynia 8 IV 2016 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Ewelina Lubieniecka - Archutowska
 10. Katowice 18 X 2013 - Wstęp - Zespoły Żywieniowe - Stanisław Kłęk
 11. Katowice 18 X 2013 - Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym - Kinga Szczepanek
 12. Katowice 18 X 2013 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
 13. Katowice 18 X 2013 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Magdalena Piętka
 14. Katowice 18 X 2013 - Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego - Monika Kupiec
 15. Katowice 18 X 2013 - Opieka nad dostępem żylnym - Monika Kupiec
 16. Katowice 18 X 2013 - Żywienie dojelitowe - wskazania Tomasz Kowalczyk
 17. Katowice 18 X 2013 - Dostęp do przewodu pokarmowego - Tomasz Kowalczyk
 18. Katowice 18 X 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 2 - Stanisław Kłęk
 19. Katowice 18 X 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 1 - Stanisław Kłęk
 20. Katowice 18 X 2013 - Fresenius Kabi kompletne leczenie żywieniowe i więcej - cz.2
 21. Katowice 18 X 2013 - Fresenius Kabi kompletne leczenie żywieniowe i więcej - cz.1
 22. Kraków 19 IV 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 1 - Stanisław Kłęk
 23. Kraków 19 IV 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 2 - Stanisław Kłęk
 24. Kraków 19 IV 2013 - Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych - Wstęp
 25. Kraków 19 IV 2013 - Wskazania do żywienia dojelitowego - Tomasz Kowalczyk
 26. Kraków 19 IV 2013 - Technika zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego, nosowo-jelitowego oraz opieka nad zgłębnikiem - Monika Kupiec, Magdalena Sumlet
 27. Kraków 19 IV 2013 - Rozliczenie procedur żywieniowych - Stanisław Kłęk
 28. Kraków 19 IV 2013 - Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Justyna Zamarska
 29. Kraków 19 IV 2013 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
 30. Kraków 19 IV 2013 - Zasady żywienia parenteralnego i enteralnego dzieci - Małgorzata Łyszkowska
 31. Kraków 19 IV 2013 - Niedożywienie stan odżywienia - Tomasz Kowalczyk
 32. Kraków 19 IV 2013 - Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym - Kinga Szczepanek
 33. Gniezno 28 XI 2012 - Niedożywienie. Ocena stanu odżywienia - Urszula Skowrońska-Piekarska
 34. Gniezno 28 XI 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet - Dorota Mańkowska-Wierzbicka
 35. Gniezno 28 XI 2012 - Wstęp - Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych - Stanisław Kłęk
 36. Gniezno 28 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej cz.2 - Stanisław Kłęk
 37. Gniezno 28 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej cz.1 - Stanisław Kłęk
 38. Gniezno 28 XI 2012 - Odrębności leczenia żywieniowego u dzieci - Marlena Jakubczyk
 39. Białystok 24 XI 2012 - Niedożywienie - występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia - Zbigniew Kamocki
 40. Białystok 24 XI 2012 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin - rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym - Marta Szymańska
 41. Białystok 24 XI 2012 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
 42. Białystok 24 XI 2012 - Technika zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego, nosowo-jelitowego oraz opieka nad zgłębnikiem - Monika Kupiec, Magdalena Sumlet
 43. Białystok 24 XI 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym - Zbigniew Kamocki
 44. Białystok 24 XI 2012 - Organizacja zespołu żywieniowego w szpitalu – doświadczenia własne - Zbigniew Kamocki
 45. Białystok 24 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej – część 2 - Stanisław Kłęk
 46. Białystok 24 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej – część 1 - Stanisław Kłęk
 47. Poznań 21 IX 2012 - ODRĘBNOŚCI LECZENIA ŻYWIENIOWEGO U DZIECI - Marlena Jakubczyk
 48. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
 49. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
 50. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
 51. Katowice 4 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
 52. Katowice 4 X 2012 - Rys Historyczny
 53. Katowice 4 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
 54. Katowice 4 X 2012 - Duplicate of Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
 55. Katowice 4 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
 56. Katowice 4 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
 57. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
 58. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
 59. Kraków 6 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
 60. Kraków 6 X 2012 - Rys Historyczny
 61. Kraków 6 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
 62. Kraków 6 X 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
 63. Kraków 6 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
 64. Kraków 6 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
 65. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
 66. Wrocław 11 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
 67. Wrocław 11 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
 68. Wrocław 11 X 2012 - Rola farmaceuty w zespole żywieniowym - Kinga Burda-Malarz
 69. Wrocław 11 X 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
 70. Wrocław 11 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
 71. Wrocław 11 X 2012 - Rys Historyczny
 72. Wrocław 11 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
 73. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
 74. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
 75. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
 76. Poznań 21 IX 2012 - Dostep do przewodu pokarmowego w zywieniu dojelitowym. Systemy podazy diet. Powikłania zywienie dojelitowego - Konrad Matysiak
 77. Poznań 21 IX 2012 - Rys Historyczny-21 IX 2012
 78. Poznań 21 IX 2012 - PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (2) - Stanisław Kłęk
 79. Poznań 21 IX 2012 - PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (1) - Stanisław Kłek
 80. Poznań 21 IX 2012 - Żywienie pozajelitowe w spojrzeniu farmaceuty - Maciej Stawny
 81. Poznań 21 IX 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
 82. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Definicja niedożywienia wg ESPEN
 83. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Odrębności leczenia żywieniowego u dzieci - Marlena Jakubczyk
 84. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
 85. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Powikłania żywienia dojelitowego i pozajelitowego - Jacek Szopiński
 86. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym - Krzysztof Tojek
 87. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej - Stanisław Kłęk
 88. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego - Beata Strzyżewska
 89. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Dostęp żylny w leczeniu żywieniowym pozajelitowym - Jacek Szopiński
 90. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Zasady bezpiecznego przygotowania mieszanin - Anna Klarkowska

Partnerzy