"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kursy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Warunkach Domowych

W dniach13-15 XII 2010,  7-9 III 2011 oraz 3-4 XI 2011 roku odbyły się w Krakowie i Opalenicy kursy z zakresu: Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w Warunkach Domowych, organizowany wspólnie przez nasze Towarzystwo i Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Materiały z kursu znajdziecie Państwo poniżej

MATERIAŁY Z KURSU DOMOWEGO ŻYWIENIA

Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Justyna Zamarska

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych - Tomasz Kowalczyk

Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych - Stanisław Kłęk

Preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym w domu - Stanisław Kłęk

Zasady żywienia parenteralnego i enteralnego dzieci - Małgorzata Łyszkowska

Preparaty stosowane w domowym żywieniu pozajelitowym - Stanisław Kłęk

Dieta w Zespole Krótkiego Jelita – Aleksandra Ciszek

CENTRALNY DOSTĘP NACZYNIOWY – Kinga Szzcepanek

Wskazania do domowego żywienia pozajelitowego - Stanisław Kłęk

Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego - Krzysztof Figuła

Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła

Powikłania domowego żywienia dojelitowego -  Stanisław Kłęk

Powikłania domowego żywienia pozajelitowego - Stanisław Kłęk

Procedury związane z żywieniem pozajelitowym w warunkach domowych - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec

Leczenie żywieniowe w warunkach domowych w świetle rozliczeń z NFZ - Piotr Szybiński, Stanisław Kłęk

Patofizjologia przewodu pokarmowego – Michał Nowakowski


Partnerzy