"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kursy współorganizowane z innymi Towarzystwami

PTŻPDiM często współorganizuje kursy szkoleniowe we współpracy z innymi Towarzystwami, np. Gastroenterologii, Anestezjologii, Chirurgii. Ostatni z takich kursów miał miejsce w dniu 21 października przed rozpoczęciem Zjazdu Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Materiały znajdują się poniżej:

Dorota Mankowska-Wierzbicka-Preparaty stosowane OIT

Katarzyna Karwowska-Ocena GD12

Kinga Szczepanek-Zaburzenia glikemii w OIT

Klek S - jak dobrać worek do zywienia pozajelitowego

Klek S - zywienie dojelitowe realizacja i powiklania

Konrad Matysiak-Ocena Stanu Odzywienia

Maciej Stawny-zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Marlena Jakubczyk-odrebnosci leczenia zywieniowego u dzieci

Sylwia Malgorzewicz-Niewydolnosc watroby i nerek a zywienie

Teresa Korta-planowanie leczenia zywieniowego i jego wdrazanie

Teresa Korta-Powiklania zywienia pozajelitowego

Wieslawa Lysiak-Szydlowska-Konsekwencje niedozywienia


Partnerzy