"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kursy specjalizacyjne oraz doskonalące ( w tym kursy dla pracowników opieki długoterminowej)

Kurs doskonalący z zakresu leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej – 17-21 X 2011 – rejestracja przez CMKP w Warszawie (lokalizacja: Kraków, Grzegórzecka 20)

 


Partnerzy