"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Kursy LLL

PTŻPDiM we współpracy z ESPEN cyklicznie organizuje kursy w ramach Leonardo da Vinci Life Long Learning Programme (LLL). Pierwsze kursy odbyły się w październiku 2010 roku podczas ESPEN Basic Course on Clinical Nutrition w Zegrzu, następne w czerwcu i październiku 2011 roku w Jachrance i Warszawie.

Kolejne kursy LLL odbędą się w Warszawie 15-16.11.2018Zapisy przyjmuje dr J. Szopiński  (jacek.szopinski@wp.pl). W mailu zgłoszeniowym proszę podać imię, nazwisko, miejsce pracy, specjalizację, login do systemu LLL. Przed kursem NALEŻY zarejestrować się na stronie www.espen.org zakładka LLL. 
Rejestracja jest bezpłatna. Opłata za jeden moduł wynosi 150 zł. Opłatę należy wnieść na konto POLSPEN-u PRZED rozpoczęciem kursu. Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na maila mi_anest@op.pl lub wziąć ze sobą na kurs.

Kursy prowadzone są przez wykładowców polskich i zagranicznych. Wykładowcami mogą być osoby, których kwalifikacje zostały potwierdzone poprzez Teach-the-Teacher Course (TTT LLL). Do dnia 4 września 2013 uprawnienia do prowadzenia szkoleń w ramach LLL otrzymali z Polski (w kolejności alfabetycznej):

Witold Brniak
Choruz Ryszard
Czuczwar Mirosław
Gendźwiłł Marcin
Figuła Krzysztof
Jodłowski Tomasz

Kapała Aleksandra
Kłęk Stanisław
Koczur-Szozda Elżbieta
Korta Teresa
Kowalczyk Tomasz
Kruczyk Irena
Mańkowska-Wierzbicka Dorota
Misiak Małgorzata

Matysiak Luśnia-Katarzyna ( Local LLL Cordinator in Poland: 2014-2018 )
Matysiak Konrad
Olewiński Marek

Piętka Magdalena
Pertkiewicz Marek
Skowrońska-Piekarska Urszula

Sobczak Ewa
Sobocki Jacek 
Szczepanek Kinga ( Local LLL Cordinator in Poland: 2010-2014 )
Szopiński Jacek
Szul Justyna

 

Cykl szkoleń LLL (kursów Live Modules oraz aktywności on-line – szczegóły na stronie EPSEN-Education-LLL) kończy się tzw. Egzaminem Europejskim, czyli European ESPEN Diploma.

Jak dotychczas, egzamin ESPEN zdali, uzyskując European ESPEN Diploma: mgr. Witold Brniak (2018), dr Ewa Sobczak, dr Jacek Szopiński(2014),dr Ryszard Choruz oraz dr Krzystof Figuła (2012), dr Tomasz Kowalczyk (najlepszy wynik wśród zdających w całego świata w roku 2011), dr Katarzyna Luśnia-Matysiak(drugi wynik w 2013 roku) dr Kinga Szczepanek (najlepszy wynik wśród zdających w całego świata w roku 2010) oraz dr Stanisław Kłęk (drugi wynik wśród zdających w całego świata w roku 2010)

 

 

 


Partnerzy