"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Wrocław, 11.10.2012

9.00 – 9.15

Przywitanie uczestników, rys historyczny leczenia żywieniowego.

S.Kłęk

9.15 – 9.45

Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia

E.Koczur-Szozda

9.45 – 10.15

Planowanie interwencji żywieniowej (1): wybór drogi leczenia, określenie zapotrzebowania

S.Kłęk

10.15 – 11.00

Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet.

E.Koczur-Szozda

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 12.15

Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym. Opieka nad dostępem do przewodu pokarmowego.

K.Figuła

12.15 – 12.45

Powikłania żywienie dojelitowego.

K.Figuła

12.45 – 13.15

Prezentacja preparatów i sprzętu firmy Nutricia

 

13.15 – 13.45

Planowanie interwencji żywieniowej (2): żywienie pozajelitowe

S.Kłęk

13.45 – 14.30

Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym. Zasady opieki nad odstępem centralnym.

K.Szczepanek

14.30 – 15.00

Przerwa kawowa

 

15.00 – 15.30

Prezentacja firmy Baxter

 

15.30 – 16.15

Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin

Rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym

mgr Jacek Rylokowski

16.15 – 16.45

Powikłania żywienia pozajelitowego

K.Szczepanek

16.45 – 17.15

Nadzór nad leczeniem żywieniowym. Prowadzenie dokumentacji. Wymogi MZ i NFZ – rozliczanie i współpraca.

S. Kłęk

17.15 – 17.30

Test, zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów

S.Kłęk

 


Partnerzy